Şerif Mardin'in Sosyal Değişim ve Kültürel Tartışmalarında Modernleşme, İletişim ve Dil Bağlantısı


Creative Commons License

KORKMAZ A. , BİLİCİ I. E.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.31-51, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.31-51

Abstract

Serif Mardin is a sociolog who has dealt with sociologic research in various countries abroad for years. He describes himself as ‘a community engineer’. Mardin who examined regional communities closely since Ottoman reign, has generally focused on modernization while thinking. In his works, he also focuses on modernization of Turkey
and thinks that there is a great need for mass media communication tools in order to
distribute living practises of new concepts in a changing and transforming society. It is
required that new opinions and innovative life styles are to be spreaded over the society.
Mardin who often emphasizes social coverting, has been explaining the transformation
from traditional structure of community to the modern structure of community by means of social transition. He also analyses socio-cultural structure of Turkish society so he thinks that rapid transition is possible as gentle transitions always create troubles. In this paper, Mardin’s publications regarding with history of Turkish Press and, concepts of cultural development, language, intellectual were examined.
Key Words: Modernization, Intellectual, Modern-Traditional, Communication and Education, Language, Culture, Press.

Şerif Mardin, uzun yıllar yurt dışında sosyolojik çalışmalar yapmıştır. Kendisini
'toplum mühendisi' olarak tanımlamaktadır. Osmanlı’dan itibaren bölge toplumunu yakından inceleyen Mardin, genel olarak modernleşme eksenli düşünmüştür. Yapıtlarında Türkiye'nin modernleştirilmesine yoğun bir şekilde vurguda bulunur. Değişen, dönüşen toplumda, yeni fikirlerin yaşam pratiklerinin yayılması için, kitle iletişim araçlarına ihtiyaç vardır.
Kitle iletişim araçları üzerinden yeni fikirler ve çağdaş yaşam tarzının topluma yayılması
gerekmektedir. Sosyal değişime sık sık vurguda bulunan Şerif Mardin, sosyal değişim ile
geleneksel toplum yapısından modern toplum yapısına geçişi anlatmaktadır. Türk halkının sosyo-kültürel yapısını inceleyen Mardin, yumuşak geçişin zor olduğu kanaatiyle, hızlı bir geçişin mümkün olduğu düşüncesindedir. Bu araştırmada Mardin’in basın tarihi ile ilgili yazdıkları ve kültürel gelişim, dil, aydın, gibi başlıca kavramları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Aydın, Modern-Geleneksel, Haberleşme ve
Eğitim, Dil, Kültür, Basın.