Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DEVELİ’DE BİR EĞLENCE KÜLTÜRÜ OLARAK SİNEMA

2.Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Turkey, 10 - 12 October 2019, vol.1, pp.103-114

GAZETE HABERLERİNDE SÖYLEM VE İDEOLOJİ: DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ HABERLERİNİN MEDYADA SUNUMU

5.SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 7 - 08 November 2019

MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA MESLEK ETİĞİ

Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.108-115

SOSYAL MEDYA GAZETECİLİĞİNDE ETİK İHLÂLLER: YANILTICI BAŞLIKLAR

Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 9 - 11 May 2018

ÇOCUK HABERCİLİĞİNDE ETİK İHLALLER ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 9 - 11 May 2018

Söylem ve İdeolojilerin Haberlere Etkisi: Zeytin Dalı Harekâtı Örneği

KARTEPE ZİRVESİ 2018, Kocaeli, Turkey, 25 - 28 October 2018, pp.231-249

SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKININ EKO TURİZME KAZANDIRILMASINAYÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

I. ULUSLARARASI DEVELİ – AŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.7-20

BİR GÖRSEL KİMLİK ÖĞESİ OLARAK DEVELİ BELEDİYESİ LOGOSUÜZERİNDEN DEVELİ’Yİ ANLAMAK

I. ULUSLARARASI DEVELİ - AŞIKSEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ “DEVELİ”, Kayseri, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.36-41

SPOR GAZETELERİNİN MANŞET VE BAŞLIKLARINDA DİL KULLANIMI

ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 2018“Sporda Küresel Hedefler”, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.109-123

SOSYAL MEDYADA TARAFTAR GRUPLARI:TARAFTARLARIN INSTAGRAMHESAPLARINDA NEFRET SÖYLEMİ

ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 2018“Sporda Küresel Hedefler”, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.86-809

15 Temmuz Darbe Kalkışmasının Önlenmesinde Medyanın Rolü

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Muş, Turkey, 24 - 26 May 2017, vol.2, pp.116-124

KÜRESEL BİR SORUN OLARAK TÜRKİYE’DE BEYİN GÖÇÜ ve GENÇLER

7. Uluslararası Geçmişten Günümüze Göç Sempozyumu, Samsun, Turkey, 17 - 19 February 2017

AHISKA TÜRKLERİNİN HABER AJANSI “AJANS AHISKA”NIN İÇERİK ANALİZİ

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.651-666

15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Ulusal Basında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sunumu

ULUSLARARASI 15 TEMMUZ ve DARBELER SEMPOZYUMU KÜRESEL ETKİLER, MEDYA VE DEMOKRASİ, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 October 2017

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNE BAKIŞI

ULEAD 2017 - VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.746-752

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

ULEAD 2017 - VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.43-49 Sustainable Development

Ulusal Ve Uluslararası Medyada 15 Temmuz Darbe Girişimi

ULUSLARARASI 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE SEMPOZYUMU, Muş, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.93

15 Temmuz Kalkışmasının Önlenmesinde Medyanın Rolü

ULUSLARARASI 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE SEMPOZYUMU, Muş, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.140

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK ESER BIRAKMA MAHPERİ HUNAD HATUN

I. ULUSLARARASITÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTLERİ BİLGİ ŞÖLENİ“Türkiye - Kosova - Makedonya – Özbekistan”, Nevşehir, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.81-88

BİR GÖRSEL KİMLİK ÖĞESİ OLARAK ERZİNCAN BELEDİYESİ LOGOSU ÜZERİNDEN ERZİNCAN I ANLAMAK

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, pp.547-554

Medyada Çocuk Haberciliği ve Etik Sorunlar

lV. Uluslararası Canik Sempozyumu:“Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, Samsun, Turkey, 15 - 17 May 2015

TÜRKİYE DE ENGELSİZ TURİZM İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 November 2015, pp.716-728

AZALAN BİR TOPLUMSAL DEĞER OLARAK DAYANIŞMA

Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 19 June - 21 May 2014

Kurumsal İletişim Aracı Olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Web Sitesi

ll. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.154-173

Bir Lider ve Eylem Adamı Olarak Aliya İzzetbegoviç

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 May 2014, pp.367-378

SOSYAL MEDYA SANSÜR VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

1. ULUSLARARASI KÜTÜPHANE VE BİLGİBİLİM FELSEFESİ SEMPOZYUMU, Kastamonu, Turkey, 3 - 05 September 2014

Değişen Medya Değişen Toplumsal Hareketler

5. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı Bildiriler Kitabı, Ankara, Turkey, 3 - 04 May 2014, pp.113

Yahyalı ve Çevresinde Doğa Turizmi

I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Turkey, 20 - 21 September 2012, pp.607-622

Bir Kamusal İletişim Aracı Olarak Avanos Belediyesi Logosunun Analizi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 23 - 25 October 2014, pp.71-79

Y Kuşağını Anlamak

Uluslararası Gençlik ve Kültürel Mirasımız Kongresi, Samsun, Turkey, 16 - 18 May 2014, pp.427-446

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türk Dünyası Gazeteleri nin Analizi

Niğde Üniversitesi l. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Niğde, Turkey, 18 - 21 March 2014, pp.1788-1796

İş Ahlakı Dergisi nin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

lll. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kayseri, Turkey, 24 - 25 September 2013, pp.505-523

Siyasal İletişim Bağlamında Barış Süreci Haberlerinin Analiz

l. Uluslararası Siyasal İletişim, Demokrasi ve Yeni Süreçler Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 20 - 22 November 2013, pp.191-212

Turizmde Küresel Etik İlkeler Bağlamında Turizm Sektöründe Çalışanların ve Girişimcilerin Hakları

lll. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kayseri, Turkey, 24 September 2013 - 25 September 2014, pp.349-359

İŞ AHLAKI DERGİSİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

III. ULUSLARARASI AHİLİK SEMPOZYUMU, Kayseri, Turkey, 24 - 25 September 2013, pp.505-523

Girişimciliğin Artırılmasında Kadın STK ların Rolü KAGİDER Örneği

ll. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, ‘Ahilikte Kadının Yeri’, Kayseri, Turkey, 12 - 20 September 2012

Arap Baharı Sürecinde İnternet ve Sosyal Medyanın Rolü

İnternational Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges, (ISLC), İzmir, Turkey, 10 - 13 June 2012, pp.2147-2153

Bir Haber Kaynağı Olarak Facebook ve Twitter İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

İnternational Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges, İzmir, Turkey, 10 - 12 June 2012, pp.1003-1016

Motivation Efficiency Relationship in the Management of Hospital

10. International Symposium Communication in the Millennium, İstanbul, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.285-298

Medyada Bir Etik Sorun Olarak Mahremiyet Hakkı

II. Medya ve Etik Sempozyumu, Turkey, 13 - 15 September 2011, pp.565-576

Televizyon ve Çocuk 6 12 Yaş Arası Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

l. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, Yetişkin Bildirileri Kitabı, Turkey, 8 - 10 February 2011, pp.394-414

Books & Book Chapters

Kamuoyu Oluşumunda Suskunluk Sarmalı

in: İletişimin Yörüngesinde Kuram ve Pratik, Fuat Ustakara, Editor, LiteraTürk Akademi Yayınları, Konya, pp.103-140, 2016

Kültürel Emperyalizm Bağlamında Küresel Kültürün Yerel Kültüre Etkisi”, Küreselleşme Ekseninde İktidar ve İletişim

in: İktidar ve İletişim, Fuat Ustakara, Editor, Literatürk Akademik, Konya, pp.181-244, 2015

Yeni Toplumsal Hareketler ve Twitter

in: İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımşlar Twitter, Karakulakoğlu, Selva Ersöz- Uğurlu, Özge, Editor, Heretik, Ankara, pp.93-116, 2015

Kayseri’de Yerel Radyo Dinleme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

in: Tarih İçinde Kayseri Basını, Çakır, Hamza- Aydın, Hakan, Editor, Palet, Konya, pp.537-560, 2012

Metrics

Publication

53

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals