Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mikro Hava Aracında Çırpan Kanat Profilinin Deneysel İncelenmesi,

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, sa.4, ss.1035-1050, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Çırpan kanadın aerodinamik parametrelerinin deneysel olarak incelenmesi

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, sa.4, ss.1035-1050, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Experimental investigation of aerodynamic parameters on flapping wing

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, sa.4, ss.1035-1050, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Failure analysis of an aircraft piston engine components

ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, cilt.16, sa.4, ss.1339-1345, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Microstructural observation of overload effect on the fatique crack growth of 2024-T3 aluminium alloy

Inst. Phys. Conf. Ser., cilt.179, ss.281-285, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Experimental Investigation of Aerodynamic Performance of Different Wind Turbine Airfoils

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.19, sa.4, ss.577-584, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Farklı Rüzgar Türbin Kanat Profillerinin Aerodinamik Performansının Deneysel İncelenmesi

POLİTEKNİK DERGİSİ, cilt.19, sa.4, ss.577-584, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Periyodik Aşırı Yüklerin 2024-Al Alaşımında Yorulma Çatlak İlerleme Hızına Etkisi

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.6, ss.57-62, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Silisyum Karbür Takviyeli Alüminyum Matrisli Kompozitlerin Tek Aşırı Yükler Altında Yorulma Davranışı

7. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE BİLİM ALANINDA YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU, Şanlıurfa, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, cilt.2, sa.3, ss.994-1007 Creative Commons License

Parçacik Takviyeli Al Matrisli Kompozitlerin Yorulma Çatlak İlerleme Hizi ve Yorulma Çatlak İlerleme Mekanizmalari

V. Ulusal Havaclık ve Uzay Konferansı, Kayseri, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2014, cilt.1, sa.50, ss.1-8

Sürekli Elyaflı Karbon/Epoksi Kompozit Plakaların Yorulma Davranışı

13th International Materials Symposium (IMSP’2010), Türkiye, 1 - 04 Ekim 2010, ss.1301-1308

Failure analysis of an aircraft piston engine components

Third International Conference on Engineering Failure Analysis, İspanya, 13 - 16 Temmuz 2008

Fatigue behaviour of woven carbon/epoxy composites used as aircraft structural components

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLYMERS, COMPOSITES AND ADHESIVES, Les Diablerets, Yeni Zelanda, 7 - 11 Eylül 2008

The effect of block overloading on the fatigue behavior of 2024-T3 Al alloy

International Conference on Fatigue Damage of Structural Materials VII, Hyanis, Ma, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 10 Eylül 2008, ss.12

Fatigue Crack Growth Under Periodic Block Tensile Overloading

The 12th International Conference on Machine Design and Production, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2006, ss.356-362

Single and periodic overload effects on fatigue crack growth behaviour of 2024-T3 Alloy

Ankara International Aerospace Conference, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2005, ss.508-516

Microstructural observation of overload effect on the fatigue crack growth of 2024-T3 Al-alloy

Electron Microscopy and Analysis 2003 - Proceedings of the Institute of Physics Electron Microscopy and Analysis Group Conference, Oxford, İngiltere, 3 - 05 Eylül 2003, cilt.179, ss.281-284 identifier

2024-T3 Al Alaşımının Tek Aşırı Yük Altında Yorulma Çatlak İlerleme Davranışı

Kayseri 5. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2004, ss.918-925

Diğer Yayınlar