Assoc. Prof. AHMET YAMAÇ


Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi A.B.D.


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School

Metrics

Publication

46

Citation (WoS)

33

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

86

H-Index (Scopus)

5

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2012 - 2015

2012 - 2015

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

2009 - 2011

2009 - 2011

Postgraduate

Afyon Kocatepe University, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Afyon Kocatepe University, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin gelişiminde dijital hikâyelerin etkisi

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği

2011

2011

Postgraduate

İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme stratejileri ile matematiğe yönelik tutum ve başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Elementary School Education

Teacher Training For Primary School

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Erciyes University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Erciyes University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2010 - 2015

2010 - 2015

Research Assistant

Afyon Kocatepe University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Non Academic Experience

2008 - 2010

2008 - 2010

Other Public Institution, Meb

2008 - 2010

2008 - 2010

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Information technologies

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Yeni okuryazarlıklar bakış açısından ilkokulda dijital okuma: Sistematik bir derleme.

YAMAÇ A.

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019

2019

2019

The effect of digital writing instruction on the primary school students’ writing skills.

YAMAÇ A., ÖZTÜRK E., MUTLU N.

5th International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 November 2019

2019

2019

Stratejik Dijital Yazma Çevresi: Çevrim Ġçi Bir YazmaUygulaması

YAMAÇ A., ÖZTÜRK E.

18.Uluslar Arası Sınıf Eğitimi Sempozyumu, 16 - 20 October 2019

2019

2019

Sınıf Öğretmeni adayları dijital bağlamlarda hangi okuryazarlık faaliyetlerine katılıyorlar? Bir Karma Yöntem Araştırması.

YAMAÇ A.

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

2018

2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevrim İçi Araştırma ve Anlama Deneyimleri

Yamaç A., ÖZTÜRK E.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.212

2018

2018

Okuma ve yazma eğitiminde teknoloji entegrasyonu

YAMAÇ A.

International Congress on Science and Education, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018

2017

2017

İlkokul Düzeyinde Yazma ÖğretimiUygulamalarının Değerlendirilmesi

ÖZTÜRK E., YAMAÇ A.

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017), 8 - 11 May 2017

2016

2016

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Kullanımları Ve Kullanımlarını Engelleyen Faktörlerin İncelenmesi

ÜNAL E., YAMAÇ A.

Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Kongresi, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.721-724

2016

2016

Yazar Öz Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

YAMAÇ A., KOCAARSLAN M., ÇELİKTÜRK SEZGİN Z.

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.2103-2113

2016

2016

Sınıf Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarda Sordukları Metne Dayalı Anlama Sorularının İncelenmesi

KOCAARSLAN M., YAMAÇ A.

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 May 2016 - 14 January 2017

2014

2014

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma bilgisi

YAMAÇ A.

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014

2013

2013

Sınıf öğretmenleri için etkili bir öğretim aracı: Kelime Duvarı ve Etkinlikleri

KOCAARSLAN M., YAMAÇ A.

22.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 2013

2013

2013

Öğretmen adaylarının yazmaya ilişkin deneyim ve inançları

YAMAÇ A., KOCAARSLAN M., ÇELİKTÜRK SEZGİN Z.

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 May 2013

2012

2012

Pre-Servıce Teachers Academıc Achıevements In Onlıne Dıstance Educatıon: The Roles Of Onlıne Self-Regulatıon And Attıtudes

UZUN A. M., ÜNAL E., YAMAÇ A.

6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 October 2012

2012

2012

Birinci sınıf öğretmeni olmak (Fenomenolojik bir çalışma)

YAMAÇ A.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012

Books & Book Chapters

2021

2021

Çocukların Dil Becerilerinin Değerlendirilmesi

Yamaç A.

in: İlkokul Öğrencileri İçin Etkinliklerle Türkçe Öğretimi, Mustafa KOCAARSLAN, Editor, Vizetek, Ankara, pp.427-453, 2021

2020

2020

Erken Okuryazarlık Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu

YAMAÇ A.

in: Erken Okuryazarlık Eğitimi, Gonca Uludağ, Tuğba Durmuş, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.139-154, 2020

2016

2016

Sınıf Yönetimi Yaklaşımları

YAMAÇ A.

in: Sınıf Yönetimi, Demirdağ Seyithan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.48-71, 2016


Citations

Total Citations (WOS): 34

h-index (WOS): 3