Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Erciyes University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2014 - 2019 Associate Professor

  Erciyes University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2011 - 2014 Assistant Professor

  Erciyes University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes University, Eczacılık Fakültesi

 • 2020 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi

  Erciyes University, Eczacılık Fakültesi

 • 2019 - Continues Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyesi

  Erciyes University, Rektörlük, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığı

 • 2011 - Continues Head of Department

  Erciyes University, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji

 • 2015 - 2022 Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes University, Rektörlük, İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2014 - 2017 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes University, Eczacılık Fakültesi

Non Academic Experience

 • 1999 - 2011 Biyolog

  Public Corporation, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Eczacılık Bilimleri Merkezi

Courses

 • Undergraduate Farmasötik Toksikoloji (FTO 402)

 • Undergraduate Gıda Toksikolojisi (SEÇ 220)

 • Undergraduate Farmakovijilans (ALA 513)

 • Undergraduate Bitirme Projesi II (BTP 502)

 • Doctorate İlaçların Toksik Etkileri (ILA 607)

 • Undergraduate Bağımlılık Problemleri (BGP 201)

 • Undergraduate Bitirme Projesi I (BTP 501)

 • Undergraduate Farmasötik Toksikoloji Lab (FTO 404)

 • Doctorate Tez Çalışması Doktora (FAR 815)

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans (FAR 752)

 • Postgraduate Tez Çalışması Yüksek Lisans (FAR 712)

 • Postgraduate Tez Çalışması Yüksek Lisans (FAR 711)

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi Doktora (FAR 855)

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi Doktora (FAR 854)

 • Doctorate Tez Çalışması Doktora (FAR 814)

 • Doctorate İlaçların Toksik Tesirleri (FAR 630)

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans (FAR 751)

 • Postgraduate Akut İlaç Zehirlenmesi Tedavisi İlkeleri (FAR 521)

 • Doctorate Tez Çalışması Doktora (FAR 813)

 • Postgraduate Oksidatif Hasar ve Antioksidanlar (ECF 509)

 • Doctorate Tez Çalışması Doktora (FAR 812)

 • Undergraduate Kozmetik Ürün Bileşenlerinin Toksik Etkileri (ALA 550)

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi Doktora (FAR 852)

 • Doctorate İlaç Bağımlılığı ve Suistimali (ECF 617)

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi Doktora (FAR 853)

 • Undergraduate Klinik Toksikoloji (ALA 545)

 • Doctorate Uzmanlı Alan Dersi Doktora (FAR 851)

 • Doctorate Tez Çalışması Doktora (FAR 811)

 • Postgraduate Risk Grupları ve Güvenli İlaç Kullanımı (ECF 511)

 • Doctorate Serbest Radikal Farmakolojisi (ECF 609)

 • Doctorate Drog Bağımlılığı (FAR 619)

 • Undergraduate Serbest Radikaller (SEÇ 321)

 • Undergraduate Endüstriyel Toksikoloji (SEÇ 326)

 • Undergraduate Biyokimyasal Farmakoloji ve Toksikoloji (ALA 523)