Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS)

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS)

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 2nd NPCPT International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 Türk Farmakopesi Çalıştayı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 IV. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu, "Toksikolojide Kariyer Günleri"

  Davetli Konuşmacı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2016 "6th Congress of Pharmacy in Macedonia with international participation" Makedonya

  Katılımcı

  Ohrid, Makedonya

 • 2016 Türk Farmakopesi Farmasötik Toksikoloji Çalışma Grubu Toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 2nd International Congress of Forensic Toxicology, “Industrial and Environmental Toxicology

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology, TurkHelTox2015 Congress

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 Türk Farmakopesi Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu çalışmaları

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 International Eurasia Pharmacy Congress

  Katılımcı

  Erzincan, Türkiye

 • 2015 International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS)

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 Kozmetik Analizleri Konferansı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2014 XI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2013 Türk Toksikoloji Derneği II. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu “Toksikolojide Güncel Konular”

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2012 8. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı)

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Ankara, Türkiye

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Kazdağları 3.Ulusal Sempozyumu, Akçay, Balıkesir

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Nanosafety Congress, Kemer, Antalya, Türkiye

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 International of Toxicology (IUTOX), Barselona, İspanya

  Katılımcı

  İspanya

 • 2009 European Society of Toxicology (EUROTOX), Dresden, Almanya

  Katılımcı

  Almanya

 • 2009 İnsan Sağlığı ve Çevrenin Korunmasında Toksikolojinin Rasyonel Kullanımı, 7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, ODTÜ, Ankara

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 European Society of Toxicology (EUROTOX), Rodos, Yunanistan

  Katılımcı

  Rodos, Yunanistan

 • 2008 3.cü Ulusal HPLC ve MASS Spektrometri Sempozyumu, GATA, Ankara

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Sempozyumu, GATA, Ankara

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 International Symposium on Selenium in Health and Disease, Ankara

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 Balkan Askeri Tıp Kongresi, Atina, Yunanistan

  Katılımcı

  Atina, Yunanistan

 • 2006 Partiküller ve İnsan Sağlığı: Kömür Madenciliğinden Nanoteknolojiye, Gazi Üniversitesi, Ankara

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Farmakogenetik Polimorfizm: Toksikolojik ve Farmakolojik Önemi, Gazi Üniversitesi, Ankara

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 II. Ulusal NBC sempozyumu (Uluslar arası katılımlı) Kimyasal Savaş Ajanlarını Belirleme Yöntemlerindeki Gelişmeler, GATA, Ankara

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Moleküler Yaşlanma Çalıştayı, GATA, Ankara

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 II nci Ulusal HPLC ve Diğer Separasyon Teknikleri Sempozyumu, GATA, Ankara

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 HPLC ve Diğer Separasyon Teknikleri Ulusal Sempozyumu, GATA, Ankara

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Ulusal Tıbbi NBC Savunması Sempozyumu, GATA, Ankara

  Katılımcı

  Türkiye

Ödüller

 • Aralık 2019 En iyi sözlü sunum ödülü

  3Rd International Conference On Natural Products For Cancer Preventation And Therapy

 • Mayıs 2016 Poster ödülleri ikincisi

  2nd International Congress of Forensic Toxicology, “Industrial and Environmental Toxicology

 • Ekim 2015 Poster ödülleri üçüncüsü

  9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology, TurkHelTox2015 Congress

 • Eylül 2015 Poster ödülleri üçüncüsü

  International Eurasia Pharmacy Congress, Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültes

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 894

h-indeksi (WOS): 15

Davetli Konuşmalar

 • Ocak 2017 IV. Toksikoloji Sempozyumu “Toksikolojide Kariyer Günleri”

  Seminer

  Türk Toksikoloji Derneği, Türkiye