Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A real-time system design using data mining for estimation of delayed orders an application

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.35, sa.2, ss.709-724, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A FUZZY METHODOLOGY FOR LOCAL ENTREPRENEURIAL CULTURE EVALUATION: EVIDENCE FROM POST-SOVIET KYRGYZSTAN

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.30, sa.1, ss.110-123, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A relationship framework and application in between strategy and operational plans for manufacturing industry

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.86, ss.83-94, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

IMPROVEMENT OF MANUFACTURING PRODUCTIVITY AND RESPONSIVENESS THROUGH INTEGRATED PROCESS PLANNING AND AUTHORIZING

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.19, sa.4, ss.871-884, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Forecasting model of Shanghai and CRB commodity indexes

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.39, sa.10, ss.9275-9281, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Novel methodologies and a comparative study for manufacturing systems performance evaluations

INFORMATION SCIENCES, cilt.177, sa.23, ss.5253-5274, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A fuzzy model for competency-based employee evaluation and selection

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.52, sa.1, ss.143-161, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Best Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, sa.5, ss.87-101, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İtme, Çekme ve Senkronize Üretim Sistemlerini Kıyaslayıcı Bir Simülasyon Çalışması

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.200-207, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lean Industry 4.0: a new framework for the next level of process excellence

IMSS’2019 10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service System, Sakarya, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2019, ss.361-367

SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ: GENEL BİR BAKIŞ

9th International Congress on Entrepreneurship, Bishkek, Kırgızistan, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.302-313

GİRİŞİMCİ YETKİNLİĞİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN MODERN BİR YÖNTEM

9. ULUSLARARASIGİRİŞİMCİLİK KONGRESİ, Bishkek, Kırgızistan, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.10-27

Selection of Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques

7th International Congress on Entrepreneurship, Bişkek, Kırgızistan, 12 Mayıs - 14 Temmuz 2016, ss.1-10

A Fuzzy Model for Risk Measurement in Product Realization Activities

CIE44 & IMSS’14, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014, ss.946-959

A NEW HEURISTIC FOR MULTI-ECHELON DEFECTIVE SUPPLY CHAIN SYSTEM WITH STOCHASTIC DEMAND

7th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Bosna-Hersek, 1 - 04 Aralık 2010, ss.442-452

BEHAVIOUR MODEL TO DETERMINE THE OUTPUT OF A YARN MANUFACTURING SYSTEM UNDER DEMAND AND MANUFACTURING LEAD-TIME UNCERTAINTY

7th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Bosna-Hersek, 1 - 04 Aralık 2010, ss.368-381

Mutfak ve Ergonomi

13. Ulusal Ergonomi Kongresi, Kayseri, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2007

Saray Halı Armoni İplik Üretim Tesislerinde 6 Sigma ile Süreç İyileştirme

YA/EM 2007-Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007

İstikbal Mobilya A.Ş.'de Yatak Montaj Hattı Tasarımı

YA/EM 2007-Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007

İstikbal Mobilya A.Ş.’xxde Yatak Montaj Hattı Tasarımı

YA/EM 2007-Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007

Strategic Operation Planning – STROP: A Conceptual Framework

The 11th IPMU International Conference, Paris, Fransa, 2 - 07 Temmuz 2006, ss.29-34

A Choquet integral approach to the make or buy decision in themetal part manufacturing

5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2006, ss.1251-1259

Özellik-Tabanlı Bilgisayar Destekli Süreç Planlamada Bulanık Modelleme Yaklaşımı

YA/EM'2004 - Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği - XXIV Ulusal Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2004, ss.10

Plant layout and design through the simulation and increasing the capacity of metal workshop of a furniture factory

Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği - XXIV Ulusal Kongres, Gaziantep, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2004, ss.10-20

Seramik Üretiminde Hamur Kalitesinin Bulanık Sistem Yöntemi İle Belirlenmesi

IV. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Denizli, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2003, ss.255-269

Intelligent Control of A Porcelain Factory Subsystem

2nd International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, Türkiye, 6 - 07 Ağustos 1998, ss.651-662

Bir İmalat Kuruluşunda Bulanık Mantıkla Bilgisayar Bütünleşik İmalat Sistemlerinin Değerlendirilmesi

1st International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 1996, ss.103-118

Kitap & Kitap Bölümleri