Araştırma Alanları

 • Endüstri Mühendisliği

 • Olasılıklı (Stokastik) Modelleme

 • Olasılıklı (Stokastik) Süreçler

 • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

 • Doğrusal Olmayan Programlama

 • Doğrusal Programlama

 • Tamsayı ve Karışık Tamsayı Programlama

 • Üretim Planlaması ve Kontrolü

 • İmalat Sistemleri Modellemesi ve Analizi

 • Karar Kuramı

 • Karar Destek Sistemleri

 • Mühendislik ve Teknoloji