Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2006 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Falüktesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Türkiye

 • 1997 - 2001 Tıpta Uzmanlık

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Türkiye

 • 1990 - 1996 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Tıpta Uzmanlık

  Anjiyokardiyografide kullanılan radyoopak maddeye bağlı kardiyotoksisitenin ve nefrotoksisitenin değerlendirilmesi ve önlenmesi; deneysel çalışma

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd/ Çocuk Kardiyoloji Bd

 • 2001 Tıpta Uzmanlık

  Maternal demir desteğinin sadece anne sütü alan bebeklerde demir eksikliği anemisini önlemedeki rolü

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

 • A1 Başlangıç Almanca