Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2014 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kogresi

  Davetli Konuşmacı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2014 10. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği, Disritmi Çalışma Grubu Aritmi Sempozyumu "ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GENETİK ARİTMİLER"

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 47. TH. The Annual Meeting Of The Association For European Paediatric And Congenital Cardiology, London in 22-25 May 2013

  Katılımcı

  Londra, İngiltere

 • 2013 Milli Pediatri Derneği Kayseri Şubesi Bölgesel Eğitim Toplantıları

  Davetli Konuşmacı

  Kayseri, Türkiye

 • 2013 İnönü Üniversitesi Pediatri Okulu Eğitim Toplantısı

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2013 9. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 İnvaziv Kardiyoloji Bölgesel Eğitim Toplantısı - Canlı Olgu Sunumları ve Ventriküler Septal Defektler” başlıklı İç Anadolu Bölgesel Çocuk Kardiyoloji Toplantısı

  Katılımcı

  Hacettepe/Ankara, Türkiye

 • 2012 İnvaziv Kardiyoloji Bölgesel Eğitim Toplantısı - Canlı Olgu Sunumları ve Atrial Septal Defekt

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 46. TH. The Annual Meeting Of The Association For European Paediatric And Congenital Cardiology, May 2012

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Avrupa Pediatrik Kardiyoloji Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 5. Aort Koarktasyonu ve Transvers Aort Hipoplazisinde Transkateter Tedavi”isimli Bölgesel Eğitim Toplantısı

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2011 Türk Kardiyoloji Derneği 2011 Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 45. TH. The Annual Meeting Of The Association For European Paediatric And Congenital Cardiology, Granada, Spain, May 2011

  Katılımcı

  Granada, Türkiye

 • 2011 Avrupa Pediatrik Kardiyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Granada, İspanya

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 452

h-indeksi (WOS): 12