Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2012 - Devam Ediyor Turkish Journal of Pediatric Disease

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2013 - 2018Erciyes Tıp Dergisi

  Editör

 • 2014 - 2017Pediatric Heart Journal

  Yardımcı Editör

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

 • 2011 - 2013

  Yönetim Kurulu Üyesi

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Mayıs 201347. TH. The Annual Meeting Of The Association For European Paediatric And Congenital Cardiology, London in 22-25 May 2013

  Londra

 • Nisan 2013İnönü Üniversitesi Pediatri Okulu Eğitim Toplantısı

  Malatya

 • Mart 20139. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

  Antalya

 • Aralık 2012İnvaziv Kardiyoloji Bölgesel Eğitim Toplantısı - Canlı Olgu Sunumları ve Ventriküler Septal Defektler” başlıklı İç Anadolu Bölgesel Çocuk Kardiyoloji Toplantısı

  Hacettepe/Ankara

 • Kasım 2012İnvaziv Kardiyoloji Bölgesel Eğitim Toplantısı - Canlı Olgu Sunumları ve Atrial Septal Defekt

  İzmir

 • Mayıs 2012Avrupa Pediatrik Kardiyoloji Kongresi

  İstanbul

 • Mayıs 201246. TH. The Annual Meeting Of The Association For European Paediatric And Congenital Cardiology, May 2012

  İstanbul

 • Aralık 20115. Aort Koarktasyonu ve Transvers Aort Hipoplazisinde Transkateter Tedavi”isimli Bölgesel Eğitim Toplantısı

  Gaziantep

 • Ekim 2011Türk Kardiyoloji Derneği 2011 Kongresi

  İstanbul

 • Mayıs 201145. TH. The Annual Meeting Of The Association For European Paediatric And Congenital Cardiology, Granada, Spain, May 2011

  Granada

 • Mayıs 2011Avrupa Pediatrik Kardiyoloji Kongresi

  Granada

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2014Catheterization and Cardiovascular Interventions

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2014MINERVA CARDIOANGIOLOGICA

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2014MINERVA CARDIOANGIOLOGICA

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2014MINERVA CARDIOANGIOLOGICA

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2014Catheterization and Cardiovascular Interventions

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2014Cardiology in the young

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2014Gaziantep Medical Journal

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2014Catheterization and Cardiovascular Interventions

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2013Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2013Dicle Tıp Dergisi

  Diğer Dergiler

 • Temmuz 2013BMC Cardiovascular Disorders

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2013Indian Journal of Pediatrics

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2012Anadolu Kardiyoloji Dergisi

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2012Cardiology in the young

  SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

 • 2014 - 2014Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  TÜBİTAK

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2006 - Devam Ediyor Çocuk Kardiyoloji EKO çalışma grubu

  www.turkpedcar.org

  Türk Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Turkey

 • 2006 - Devam Ediyor Çocuklarda Disritmi Çalışma Grubu

  www.turkpedcar.org

  Türk Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Turkey

 • 2006 - Devam Ediyor Doğuştan kalp hastalıklarında girişimsel tedavi çalışma grubu

  www.turkpedcar.org

  Türk Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Turkey