Education Information

Education Information

 • 2002 - 2006 Post Doctorate of Medicine

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Falüktesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Turkey

 • 1997 - 2001 Expertise In Medicine

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Turkey

 • 1990 - 1996 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2006 Expertise In Medicine

  Anjiyokardiyografide kullanılan radyoopak maddeye bağlı kardiyotoksisitenin ve nefrotoksisitenin değerlendirilmesi ve önlenmesi; deneysel çalışma

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd/ Çocuk Kardiyoloji Bd

 • 2001 Expertise In Medicine

  Maternal demir desteğinin sadece anne sütü alan bebeklerde demir eksikliği anemisini önlemedeki rolü

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

 • A1 Beginner German