Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir İfade Aracı Olarak Eğitimde Sanat: STEAM

EYFOR X, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.212-213

SANAT EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YOLU OLARAK GÖRSEL DÜŞÜNME: VİDEO DENEME (ESSAY)

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.670-672

BİR STRATEJİ OLARAK ATÖLYE UYGULAMALARINDA “SERENDİPİTY”

6. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.26-28

Kuramdan Uygulamaya Sanat Araştırmalarının Yapısı

Uluslararası Eğitim Bilimleri Forumu, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 07 April 2019, pp.125-127

Sanat Eğitiminde Çevre Estetiğinin Rolü

1. ULUSLARARASI AHMET YAKUPOĞLU ŞEHİR, SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU, Kütahya, Turkey, 19 - 20 November 2018

Sanat Eğitiminde Bilmenin Bir Yolu Olarak Materyal Temelli Düşünme

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’xxna (EYFOR-9), 1 - 04 November 2018

Sanat Eğtitiminde Yeni Estetik Paradigma

5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.100-101

Görseli Yaratmak ve Araştırmak: Bir Atölye Uygulaması Örneği,

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ICES-UEBK,, 18 - 22 April 2018

Bilgi üretme Aracı Olarak Sanat Pratikleri

I. Ulusal Görsel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu “Görsel Sanatlar Eğitiminde Çağdaş Sanatın Yeri” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Turkey, 2 - 05 November 2017

Bir Eylem araştırması: Sanat Uygulamalarında Bilişsel ve Yaratıcı Taktikler.

Uluslararası Eğitim yönetimi Forumu EYFOR 8, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.110

Çağdaş Sanat Stratejilerinin Geliştirilmesi Ve Sanat Uygulamaları İle Bütünleştirilmesi: Bir Eylem Araştırması Örneği

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Küreselleşen Dünyada Eğitim, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.41-57

Yeni Paradigmalar Işığında Görsel Sanat araştırmalarının Doğası ve Araştırmacı olarak Sanatçı Kavramı.

I. Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri, Sivas, Turkey, 18 - 20 April 2017, pp.236-246

1990 Sonrası Türkiye de Sanat Yönetimi ve Sanat Kurumlarının Yapısı Üzerine Bir İnceleme

3. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2016

Türk Çağdaş Sanatında Kültürel Kimlik Metaforları ve Sanatın Özerkliği

21. yüzyıl Penceresinden Medeniyet ve Kimlik, Baku, Azerbaijan, 26 - 28 May 2014, pp.0-10

Yeni Paradigmalar Işığında Estetik: Çağdaş Sanat ve Feminist Eleştiri

, Sanart II. Türkiye Estetik Kongresi, Değişen Coğrafyalar, Değişen Paradigmalar,, Hatay, Turkey, 24 - 26 October 2013

Yüksek sanat öğretimde web tabanlı uzaktan eğitim modeli “Moodle” üzerine bir inceleme

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 July 2013

Görsel Sanatlar Öğrencilerinin Perspektifinden Sanat Hakkında Yazma süreçleri Üzerine Bir İnceleme

International Conference on New Horizons in Education, Florence, Italy, 25 - 27 June 2013, vol.106, pp.223-228

Yüksek Sanat Öğretimde “Moodle” (Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Modeli) Üzerine Bir İnceleme,

European Conference on Social Science Research, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013

Modül sisteminin Bir Değerlendirilmesi

Sanat ve Tasarım Eğitiminde Yeni Arayışlar, Dün Bugün Gelecek,, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.27-30

Estetik Öğretiminde Yeni Arayışlar

ODTÜ-SANART Türkiye Estetik Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 13 July 2007, pp.197-212

Erken Çocukluk Döneminde Görsel Sanatlar Eğitiminde “Sanat Eleştirisi ve Oyunun Rolü

Eğitimde Yeni Yönelimler II-Eğitimde Oyun Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 21 May 2005, pp.106-111

Books & Book Chapters

Tasarım Teknolojileri

in: Tasarım Okumaları, Dr. Öğr. Üyesi LEVENT ÇORUH, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, pp.231-251, 2022

Çağdaş Sanatta Yabancılaşma Kavramı, Rolü ve Kapsamı

in: çağdaş sanat gündemi, Prof. Dr. Aygül Aykut, Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Lyon, pp.35-63, 2021

GÖRSEL SANAT ARAŞTIRMALARINDA BİR A/R/TOGRAFİ ÖRNEĞİ

in: Çağdaş Sanat Gündemi, Aygül Aykut, Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Lyon, pp.66-94, 2021

Sanatla müdahale edilmiş kitaplar- Altered Books

in: Çağdaş Sanat Gündemi, Aygül Aykut, Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Lyon, pp.95-109, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Çağdaş Sanatta Kültürali̇zm Olgusu Etrafinda Gelı̇şen Stratejiler

in: Çağdaş Sanat Gündemi, Aygül Aykut, Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Lyon, pp.1-34, 2021

ÇAĞDAŞ SANATTA YABANCILAŞMA KAVRAMI, ROLÜ VE KAPSAMI

in: Çağdaş Sanat Gündemi, Aygül Aykut, Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Lyon, pp.35-65, 2021

Feminizmin Perspektifinden Görsel Kültürde Kadın İmajını Okumak

in: Disiplinlerarası Bakış Açısı İle Kadın Erkek Eşitliği, Asuman GÖLGELİElif DENİZ ŞAFAKEmel TANYERİ MAZICIHülya ARGUNŞAHJale METİN KIYICIMasreka KHANZeynep ÖLÇÜ DİNÇER, Editor, Efe Akademi Yayınları, Ankara, pp.39-58, 2020

Sanat Eğitiminde Estetik

Hayal Perest, İstanbul, 2012

Metrics

Publication

45

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

16

Thesis Advisory

19

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals