Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kültüralizm ve Çağdaş Sanatta Kent Olgusu Etrafında Gelişen Temalar

Turkish Studies, vol.17, no.2, pp.1-18, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇAĞDAŞ SANATTA YENİLİK VE YENİLİKÇİLİK

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi, no.6, pp.1-28, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİR STRATEJİ OLARAK ATÖLYE UYGULAMALARINDA “SERENDİPİTY”

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-17, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

YÜKSEKÖĞRETİMDE SANAT EĞİTİMCİSİNİN ANLAMI

Sanat ve Estetik, vol.1, pp.1-10, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİR SANAT ARAŞTIRMASININ DOĞASINA BAKIŞ

Turkish Studies, vol.13, pp.199-212, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE DE PROTEST SANAT ÜZERİNE BİR İNCELEME HALİL ALTINDERE ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social science Studies, vol.50, no.50, pp.43-56, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

SANAT YÜKSEKÖĞRETİMİNDE GÜZEL SANAT VE ÇAĞDAŞ SANAT İKİLEMİ

The Journal Of Social Science, SOBİDER, no.7, pp.37-49, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Review on Processes of Writing about Art from the Perspective of Visual Arts

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.106, no.106, pp.223-228, 2013 (Journal Indexed in ESCI)

Güncel Sistemden Estetik Eğitimine Bir Öneri: Görsel Kültür Kuramı

Turkish Studies, vol.8, pp.705-714, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Günümüzde Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılan Yöntemler

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.33-42, 2006 (Other Refereed National Journals)

Lisansüstü Programlarında Yer Alan Derslerin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.73-79, 2005 (Other Refereed National Journals)

Bir Örnek Olay İncelemesi

Eğitim Araştırmaları Dergisi, pp.62-69, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sanat Eğitiminde Rapor Hazırlama Ve Sunma

Milli Eğitim Dergisi, pp.72-79, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir İfade Aracı Olarak Eğitimde Sanat: STEAM

EYFOR X, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.212-213

SANAT EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YOLU OLARAK GÖRSEL DÜŞÜNME: VİDEO DENEME (ESSAY)

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.670-672

BİR STRATEJİ OLARAK ATÖLYE UYGULAMALARINDA “SERENDİPİTY”

6. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.26-28

Kuramdan Uygulamaya Sanat Araştırmalarının Yapısı

Uluslararası Eğitim Bilimleri Forumu, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 07 April 2019, pp.125-127

Sanat Eğitiminde Çevre Estetiğinin Rolü

1. ULUSLARARASI AHMET YAKUPOĞLU ŞEHİR, SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU, Kütahya, Turkey, 19 - 20 November 2018

Sanat Eğitiminde Bilmenin Bir Yolu Olarak Materyal Temelli Düşünme

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’xxna (EYFOR-9), 1 - 04 November 2018

Sanat Eğtitiminde Yeni Estetik Paradigma

5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.100-101

Görseli Yaratmak ve Araştırmak: Bir Atölye Uygulaması Örneği,

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ICES-UEBK,, 18 - 22 April 2018

Bilgi üretme Aracı Olarak Sanat Pratikleri

I. Ulusal Görsel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu “Görsel Sanatlar Eğitiminde Çağdaş Sanatın Yeri” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Turkey, 2 - 05 November 2017

Bir Eylem araştırması: Sanat Uygulamalarında Bilişsel ve Yaratıcı Taktikler.

Uluslararası Eğitim yönetimi Forumu EYFOR 8, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.110

Çağdaş Sanat Stratejilerinin Geliştirilmesi Ve Sanat Uygulamaları İle Bütünleştirilmesi: Bir Eylem Araştırması Örneği

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Küreselleşen Dünyada Eğitim, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.41-57

Yeni Paradigmalar Işığında Görsel Sanat araştırmalarının Doğası ve Araştırmacı olarak Sanatçı Kavramı.

I. Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri, Sivas, Turkey, 18 - 20 April 2017, pp.236-246

1990 Sonrası Türkiye de Sanat Yönetimi ve Sanat Kurumlarının Yapısı Üzerine Bir İnceleme

3. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2016

Türk Çağdaş Sanatında Kültürel Kimlik Metaforları ve Sanatın Özerkliği

21. yüzyıl Penceresinden Medeniyet ve Kimlik, Baku, Azerbaijan, 26 - 28 May 2014, pp.0-10

Yeni Paradigmalar Işığında Estetik: Çağdaş Sanat ve Feminist Eleştiri

, Sanart II. Türkiye Estetik Kongresi, Değişen Coğrafyalar, Değişen Paradigmalar,, Hatay, Turkey, 24 - 26 October 2013

Yüksek sanat öğretimde web tabanlı uzaktan eğitim modeli “Moodle” üzerine bir inceleme

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 July 2013

Görsel Sanatlar Öğrencilerinin Perspektifinden Sanat Hakkında Yazma süreçleri Üzerine Bir İnceleme

International Conference on New Horizons in Education, Florence, Italy, 25 - 27 June 2013, vol.106, pp.223-228

Yüksek Sanat Öğretimde “Moodle” (Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Modeli) Üzerine Bir İnceleme,

European Conference on Social Science Research, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013

Modül sisteminin Bir Değerlendirilmesi

Sanat ve Tasarım Eğitiminde Yeni Arayışlar, Dün Bugün Gelecek,, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.27-30

Estetik Öğretiminde Yeni Arayışlar

ODTÜ-SANART Türkiye Estetik Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 13 July 2007, pp.197-212

Erken Çocukluk Döneminde Görsel Sanatlar Eğitiminde “Sanat Eleştirisi ve Oyunun Rolü

Eğitimde Yeni Yönelimler II-Eğitimde Oyun Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 21 May 2005, pp.106-111

Books & Book Chapters

GÖRSEL SANAT ARAŞTIRMALARINDA BİR A/R/TOGRAFİ ÖRNEĞİ, Yabancılaşma Kavramı Rolü ve Kapsamı

in: Çağdaş Sanat Gündemi, Aygül Aykut, Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Lyon, pp.1-165, 2021

GÖRSEL SANAT ARAŞTIRMALARINDA BİR A/R/TOGRAFİ ÖRNEĞİ

in: Çağdaş Sanat Gündemi, Aygül Aykut, Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Lyon, pp.66-94, 2021

Çağdaş Sanatta Kültürali̇zm Olgusu Etrafinda Gelı̇şen Stratejiler

in: Çağdaş Sanat Gündemi, Aygül Aykut, Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Lyon, pp.1-34, 2021

ÇAĞDAŞ SANATTA YABANCILAŞMA KAVRAMI, ROLÜ VE KAPSAMI

in: Çağdaş Sanat Gündemi, Aygül Aykut, Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Lyon, pp.35-65, 2021

Feminizmin Perspektifinden Görsel Kültürde Kadın İmajını Okumak

in: Disiplinlerarası Bakış Açısı İle Kadın Erkek Eşitliği, Asuman GÖLGELİElif DENİZ ŞAFAKEmel TANYERİ MAZICIHülya ARGUNŞAHJale METİN KIYICIMasreka KHANZeynep ÖLÇÜ DİNÇER, Editor, Efe Akademi Yayınları, Ankara, pp.39-58, 2020

Sanat Eğitiminde Estetik

Hayal Perest, İstanbul, 2012