Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2015 X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı

  Katılımcı

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2010 I. Neşvegâh-ı Sûfiyâne: Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî Sempozyumu

  Katılımcı

  Yozgat, Türkiye

 • 2009 V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hâtırasına) -Uluslararası-

  Katılımcı

  Mardin, Türkiye

 • 2009 IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Hatırasına)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına)

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2008 19. Yüzyıl Manisasında Bir Kültür Ocağı ENTEKKELİLER Sempozyumu

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2008 II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. İsmail ÜNVER Adına)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlânâ Sempozyumu

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2007 I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hatırasına)

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2007 Türk Kültüründe Beden Uluslararası Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu,

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2006 Mevlana, Mesnevi, Mevlevihaneler Sempozyumu

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2006 II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Kayseri

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye