Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Nötropenik Dönem Takibinde Granülosit İnfüzyonunun Yeri

Türkiye’de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları Dergisi(LLM Dergi), cilt.2, ss.42-46, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Successful haploidentic bone marrow transplantation with inotuzumab ozogamicin in patient with relapsed and resistant B cell acute lymphoblastic leukemia

45th Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Frankfurt, Almanya, 24 - 27 March 2019, cilt.54, ss.523-524

OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI REZİDÜ HASTALIĞIOLAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA LENALİDOMİDİNSAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ

10. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 March 2018, ss.111-112

Kitap & Kitap Bölümleri

Kronik Graft Versus Host Hastalığı

Chronic Graft Versus Host Disease, Mutlu ARAT,Deniz GÖREN ŞAHİN, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.24-29, 2019

Kronik Graft Versus Host Hastalığı

Kronik Graft Versus Host Hastalığı: Kurtarma Tedavileri, Prof. Dr. Mutlu ARAT,Uzm. Dr. Deniz GÖREN ŞAHİN, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.24-29, 2019