Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Performance improvement of deep neural network classifiers by a simple training strategy

ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol.67, pp.14-23, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

A novel fuzzy filter for speckle noise removal

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.22, no.5, pp.1367-1381, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Application of Type-2 Fuzzy Logic Filtering to Reduce Noise in Color Images

IEEE COMPUTATIONAL INTELLIGENCE MAGAZINE, vol.7, no.3, pp.25-35, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Performance enhancement of image impulse noise filters by image rotation and fuzzy processing

AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, vol.64, no.4, pp.329-338, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Accurate Segmentation of Dermoscopic Images by Image Thresholding Based on Type-2 Fuzzy Logic

IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, vol.17, no.4, pp.976-982, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Efficient distortion reduction of mixed noise filters by neuro-fuzzy processing

KNOWLEDGE-BASED INTELLIGENT INFORMATION AND ENGINEERING SYSTEMS, PT 2, PROCEEDINGS, vol.4252, pp.331-339, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier

A neuro-fuzzy computing technique for modeling laser-diode nonlinearity in a radio-over-fibre link

INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING, vol.15, no.3, pp.329-335, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

A simple generalized neuro-fuzzy operator for efficient removal of impulse noise from highly corrupted digital images

AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, vol.59, no.1, pp.1-7, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Impulsive noise suppression from images with Jarque-Bera test based Median Filter

AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, vol.59, no.2, pp.105-110, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

A simple neuro-fuzzy edge detector for digital images corrupted by impulse noise

AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, vol.58, no.1, pp.72-75, 2004 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Efficient removal of impulse noise from highly corrupted digital images by a simple neuro-fuzzy operator

AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, vol.57, no.3, pp.214-219, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Biyomedikal mühendisliğinde derin öğrenme teknikleri.

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ (EEMKON 2019), Turkey, 14 - 16 November 2019

Accurate Classification of Heart Sounds for DiseaseDiagnosis by A Single Time-Varying SpectralFeature: Preliminary Results

5. ELEKTRİK-ELEKTRONİK BİLGİSAYAR, BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİKLERİ BİLİMSEL TOPLANTISI (EBBT 2019), Turkey, 24 April 2018 - 26 April 2019

Deep Neural Network Based Diagnosis System for Melanoma Skin Cancer

25. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2017), Antalya, Turkey, 15 - 18 June 2017, vol.1 Sustainable Development

Deep Neural Network Classifier for Hand Movement Prediction

25. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2017), Antalya, Turkey, 15 - 18 June 2017, vol.1

Yığınlanmış Özdevinimli Kodlayıcı ile Parkinson Hastalığının Sınıflandırılması ve Teşhis Edilmesi

Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı, ELECO 2016, Bursa, Turkey, 1 - 03 December 2016

Derin Öğrenme ile Sınıflandırma Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı, ELECO 2016, Bursa, Turkey, 1 - 03 December 2016

Classification of Human Activity by Using a Stacked Autoencoder

Tıp Teknolojileri Kongresi, (TIPTEKNO’16), Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016

Intelligent Digital Image Processing Operators Based on Computational Intelligence Techniques

5th International Conference on Computing, Communications and Informatics (ICACCI), 21 - 24 September 2016

Derin Öğrenme ile Kardiyak Aritmi Hastalığının Sınıflandırılması ve Teşhisi

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP-2016), Malatya, Turkey, 17 - 18 September 2016

Classification of Heart Diseases by Using a Stacked Autoencoder Deep Neural Network

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis, Turkey, 19 - 20 March 2016

2. TİP BULANIK KENAR SEZİCİ TABANLI BENEK GÜRÜLTÜSÜ GİDERİCİ

IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Turkey, 23 - 25 April 2014

A TYPE-2 FUZZY EDGE DETECTOR BASED SPECKLE NOISE REMOVER

22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Turkey, 23 - 25 April 2014, pp.955-958 identifier identifier

2 Tip Bulanık Kenar Sezici Tabanlı Benek Gürültüsü Giderici

IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı SİU 2014, Trabzon, Turkey, Turkey, 23 - 25 April 2014

Bulanık Kenar Sezici Tabanlı Speckle Gürültü Giderici

Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, FEEB-2011, Elazığ, Turkey, 5 - 07 October 2011, pp.69-72

İşaret İşleme Algoritmalarının GPU Üzerinde Gerçekleştirilerek Hesaplama Sürelerinin Azaltılması

2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, Turkey, 20 - 22 April 2011, pp.1 identifier

Dürtü Gürültüsü Gidermede Kullanılan 2 Tip Bulanık Çıkarım Sisteminin Kural Bazlı Optimizasyonu

2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, Turkey, 20 - 22 April 2011, pp.833-836 identifier

Dürtü Gürültüsü Giderici Bulanık Çıkarım Sisteminin Kural Tabanlı Optimizasyonu

Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı ELECO 2010, Bursa, Turkey, 2 - 05 December 2010, pp.613-616 identifier

Performance improvement of image impulse noise filters by image mirroring and fuzzy processing

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications INISTA-2010, Turkey, 1 - 04 July 2010

Output Enhancement of Impulse Noise Filters by Edge Detection and Neuro-fuzzy Processing

1st KES International Symposium on Intelligent Decision Technologies, Himeji, Japan, 01 April 2009, vol.199, pp.329-339 identifier identifier

Araç Tespit Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 1 - 04 May 2008, pp.297-301

A type-2 fuzzy logic operator for impulse noise removal from digital images

IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications Conference, Eskişehir, Turkey, 11 June - 13 July 2007, pp.479-482

Application of Type 2 Fuzzy Logic to Detail Preserving Restoration of Digital Images Corrupted by Impulse Noise

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications INISTA 2007, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2007

Sayısal İmgelerden Dürtü Gürültüsünü Gidermeye Yönelik 2 Tip Bulanık Mantık Operatörü

IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı SİU 2007, Isparta, Turkey, 11 - 13 June 2007, pp.1-4

Adaptive neuro-fuzzy inference system for speckle noise reduction in SAR images

2007 9th International Symposium on Signal Processing and its Applications, ISSPA 2007, Sharjah, United Arab Emirates, 12 - 15 February 2007 identifier

Inspection of defects in fabrics using gabor wavelets and principle component analysis

2007 9th International Symposium on Signal Processing and its Applications, ISSPA 2007, Sharjah, United Arab Emirates, 12 - 15 February 2007 identifier

A type-2 fuzzy logic filter for detail-preserving restoration of digital images corrupted by impulse noise

9th International Conference on Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems, ACIVS 2007, Delft, Netherlands, 28 - 31 August 2007, pp.485-496 identifier

Gabor Dalgacıkları ve Temel Bileşen Analizi Kullanarak Tekstil Kumaşlarında Hata Denetimi

Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı ELECO 2006, Bursa, Turkey, 6 - 10 December 2006, pp.222-226

SAR İmgeleri için Speckle Gürültüsü Giderici Bulanık Sinir Ağı Yöntemi

Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı ELECO 2006, Bursa, Turkey, 6 - 10 December 2006

Çok Katmanlı Sinir Ağı Kullanarak Sayısal İmgelerden Gauss Gürültüsünün Giderimi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu ASYU-INISTA 2006, İstanbul, Turkey, 31 May - 02 June 2006, pp.85-89

Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu

Kenar Sezme ve Yapay Sinir Ağı Yardımıyla Araç Tanıma, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 May 2006, pp.444-448

Sayısal İmgeler için Gauss Gürültüsü Giderici Bulanık Sinir Ağı Tabanlı Bir Süzgeç

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi ve Fuarı EEBM 2005, İstanbul, Turkey, 22 - 25 September 2005, pp.551-554

Gabor Süzgeç Bankası Kullanarak Tekstil Kumaşlarında Yerel Hata Tespiti

IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı SİU 2005, Kayseri, Turkey, Turkey, 16 - 18 May 2005, pp.17-20

Sayısal İmgelerden Dürtü Gürültüsü Gidermek için Bulanık Sinir Ağı Tabanlı Esnek Anahtarlamalı Karma Süzgeç

IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı SİU 2005, Kayseri, Turkey, Turkey, 16 - 18 May 2005, pp.13-16

Çok Odaklı İmgelerin Birleştirilmesi için Konumsal Frekans Kestirimine Dayalı Yeni Basit Bir Metot

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU-INISTA 2004, İstanbul, Turkey, 23 - 25 June 2004, pp.66-69

Sayısal İmgelerden Dürtü Gürültüsü Süzmeye Yönelik Yeni Bir Anahtarlamalı Orta Değer Süzgeci

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU-INISTA 2004, İstanbul, Turkey, 23 - 25 June 2004, pp.194-197

Çok odaklı imgelerin birleştirilmesi için konumsal frekans kestirimine dayalı yeni basit bit metot

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU-INISTA 2004, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2004, pp.66-69

Sayısal imgelerden dürtü gürültüsü süzmeye yönelik yeni bir anahtarlamalı orta değer süzgeci

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU-INISTA 2004, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2004, pp.194-197

A new neuro fuzzy edge detector for efficient edge extraction from digital images corrupted by impulse noise

12th Int. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN'2003), Turkey, 1 - 04 July 2003

Sayısal İmgelerden Dürtü Gürültüsünü Süzmeye Yönelik Yeni Bir Modüler Bulanık Sinir Ağı

11. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, SİU-2003, İstanbul, Turkey, 18 - 20 June 2003, pp.682-685

Dürtü Gürültüsü ile Bozulmuş Tıbbi İmgeler için Bulanık Sinir Ağı Tabanlı Yeni Bir Kenar Sezici

Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT-2003, İstanbul, Turkey, 29 - 30 May 2003, pp.250-253

Dürtü gürültüsü ile bozulmuş tıbbi imgeler için bulanık sinir ağı tabanlı yeni bir kenar sezici

Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT-2003, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2003, pp.250-253

Sayısal İmgelerden Dürtü Gürültüsünün Etkin Bir Şekilde Giderilmesi için Yeni Bir Bulanık Operatör

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO-2002, Bursa, Turkey, 18 - 22 December 2002, pp.26-29

Bulanık Sinir Ağları Yardımıyla Biyomedikal İmgelerin Gürültü Bileşenlerinden Arındırılması

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO-2002, Bursa, Turkey, 18 - 22 December 2002, pp.294-298

Bulanık sinir ağları yardımıyla biyomedikal imgelerin gürültü bileşenlerinden arındırılması

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO-2002, Bursa, Turkey, 1 - 04 December 2002, pp.294-298

Sayısal imgelerden dürtü gürültüsünün etkin bir şekilde giderilmesi için yeni bir bulanık operatör

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO-2002, Bursa, Turkey, 1 - 04 December 2002, pp.26-29

Bulanık Sinir Ağları ile İmge Onarımında Veri Sınıflandırma Yoluyla Başarımın Artırılması

10. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, SİU-2002, Denizli, Turkey, 12 - 14 June 2002, pp.1226-1231

Bulanık sinir ağları ile imge onarımında veri sınıflandırma yoluyla başarımın artırılması

10. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, SİU-2002, Denizli, Turkey, 1 - 04 June 2002, pp.1226-1231

Sesötesi Doppler İşaretlerinin Benzetimi için Yapay Sinir Ağlarına Dayalı Yeni Bir Yöntem

9. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, SİU-2001, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 April 2001, pp.472-476

Sesötesi Zaman Domeni İlinti Metodunda Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Ölçüm Açısının Bulunması

9. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, SİU-2001, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 April 2001, pp.593-598

Sesötesi Doppler işaretlerinin benzetimi için yapay sinir ağlarına dayalı yeni bir yöntem

9. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, SİU-2001, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 1 - 04 April 2001, pp.472-476

Sesötesi zaman domeni ilinti metodu ve yapay sinir ağı kullanarak kan akış profiline ait ölçüm açısının bulunması

9. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, SİU-2001, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 1 - 04 April 2001, pp.593-598

Sesötesi Doppler İşaretlerinin Kaotik Analizi ve Çeker Boyutunun Kestirilmesi

Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut-2000, İstanbul, Turkey, 27 - 28 November 2000, pp.14-16

Sesötesi Doppler işaretlerinin kaotik analizi ve çeker boyutunun kestirilmesi

Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut-2000, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2000, pp.14-16

Books & Book Chapters

Application of Deep Neural Networks for Disease Diagnosis Through Medical Data Sets

in: Handbook of Deep Learning Applications, Valentina Emilia Bala, Sanjiban Sekhar Roy, Dharmendra Sharma, Pijush Samui, Editor, Springer, Cham, pp.259-292, 2019

Application of Deep Neural Networks for Disease Diagnosis Through Medical Data Sets

in: Handbook of Deep Learning Applications, Balas Valentina Emilia, Roy Sanjiban Sekhar, Sharma Dharmendra, Samui Pijush, Editor, Springer, Cham, pp.259-292, 2019

Computational Intelligence in Image Processing

in: Improved digital image enhancement filters based on type-2 neuro-fuzzy techniques, Amitava Chatterjee, Patrick Siarry, Editor, Springer-Verlag , Heidelberg, pp.3-20, 2013