Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Effects of apelin-13 on myocardial ischemia reperfusion injury in streptozotocine induced diabetic rats

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, vol.119, no.6, pp.348-354, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Design of adaptive neural predictor for failure analysis on hip and knee joints of humans

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, vol.23, no.1, pp.73-87, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Quality of the social life of the families with mentally handicapped children, and the effect of sport involvement of the handicapped children on the families' life

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, no.2, pp.1005-1014, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Effects of zinc supplementation on hematological parameters of high performance athletes

AFRICAN JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY, vol.5, no.12, pp.1436-1440, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Comparison of Physical and Physiological Parameters of Children Skiers and Voleyball Players

İzmir Democracy University Natural and Applied Science Journals, vol.2, no.1, pp.26-30, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

THE EFFECTS OF UNDER GRADUATE STUDENTS’ MENTAL (PSYCHOLOGİCAL) TOUGHNESS ON THE LEADERSHİP LEVEL

European Journal of Education Studies, vol.4, no.1, pp.1-12, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

THE EFFECTS OF BODY COMPOSITION AND SOMATOTYPESON ACCELERATION SPEED IN MALE ATHLETES

the Journal of Academic Social Sciences, vol.54, no.54, pp.345-360, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Güreşçilere Uygulanan Koenzim Q10 ve Çinko Takviyesinin Bazı Kan Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi

the Journal of Academic Social Sciences, vol.51, no.51, pp.582-594, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Examination of the Anxiety Levels of Visiually İmpaired Elite utsal Players

turkish online journal of education technology, pp.948-952, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Examination of Emotional Abuse on Physical Education and Sports Teachers

International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol.5, no.9, pp.63-68, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Examination of Emonational Abuse on Physical Education and Spor Teacher

International Journal of Humanities and social Science Invention, vol.5, no.9, pp.63-68, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

MUHAMMED ALİ SADECE SPORUN KAHRAMANI DEĞİL İNSANLIĞINDA KAHRAMANI OLDU

The Journal of Turk-Islam World Social Studies, vol.8, no.8, pp.124, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Investigating Motoric Improvement Of Adolescent Female Taekwondo Athletes

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science, Movement And Health, vol.10, pp.945-951, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation Of Physical Parameters Of Turkish Folk Male Dancers Who Play Different Regianal Dances

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science Movement And Health, vol.10, pp.863-865, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation Of Physical Parameters Of Turkish Folk Female Dancers Who Play Different Regianal Dances

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science, Movement And Health, vol.10, pp.866-868, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Examining Physical And Motor Development Of Adolescent Female Taekwondo Players

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science, Movement And Health, vol.10, pp.939-944, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

THE COMPAREMENT OF HAEMATOLOGİCAL SYMTOMS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COLLAGE S STUDENT

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, vol.2, pp.263-267, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Elit Bayan Boksör ve Hentbolcuların Bazı Fiziksel Parametrelerinin İncelenmesi.

Newwsa e-journal of New World Sciences Academy 2009, vol.4, no.3, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

FUTBOLCU ÇOCUKLARIN ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE SOMOTOTİPLERİNİN İNCELENMESİ

New world science academy, vol.4, no.4, pp.256-265, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Futbolcu Çocukların Antropometrik Özellikleri ile Somototiplerinin İncelenmesi.

Newwsa e-journal of New World Sciences Academy, vol.4, no.4, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

16 Yaş Gençlerin Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin incelenmesi.

Newwsa e-journal of New World Sciences Academy 2009, vol.4, no.1, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

16 YAŞ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

New World Sciences Academy, vol.4, no.1, pp.1-9, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Bayan Dağcıların Farklı Yükseklilerdeki Solunum Parametrelerinin İncelenmesi.

S.U. Bed. Eğt. ve Spor Bil. Der., vol.10, no.3, pp.21-32, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

İrtifa Egzersizin Erkek Dağcıların Solunum Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.9-14, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi.

F.Ü. Sağlık Bil. Tıp Dergisi., vol.19, no.3, pp.24-36, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

ÇOCUKLARDA HAREKET EĞİTİMİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK ÖZELLİKLERİNE ETKİS

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.19, no.3, pp.205-212, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

ALT YAPIDAKİ KÜÇÜK, YILDIZ VE GENÇ BASKETBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.18, no.4, pp.205-209, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Çabuk kuvvet ve sprint antrenmanlarının bazı fiziksel parametrelere etkisinin incelenmesi

Spor araştırmaları dergisi, vol.7, no.1, pp.73-85, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

8 Haftalık Çabuk Kuvvet Ve Sprint Antrenmanlarının Reaksiyon Zamanına Etkisi

Spor Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.23-32, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye 1.,2. ve 3. Profesyonel Futbol Liginde Oynanan Müsabakaların Teknik Analizi

Spor Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.13-21, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Türkye 1.,2. ve 3. Profesyonel Futbol Liğinde Oynayan Müsabakaların Teknik Analizi

Spor Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.67-77, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Futbolcularda Sürekli Koşular Metodunun Kuvvet Parametreleri Üzerine Etkisi.

S.U. Bed. Eğt. ve Spor Bil., vol.2, no.2, pp.27-36, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

yıldız kategorisindeki (15-16 yaş grubu) güreşçilerin kısa süreli sıvı kaybının performansa etkisi

selçuk üniversitesi beden eğitimi ve spor bilim dergisi, vol.2, no.2, pp.32-40, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Futbolcularda Alt Ekstremiteye Uygulanan Akut Vibrasyon Antrenmanının Denge ve Hız Üzerine Etkisi

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017

The Effects of Under Graduate Students’xx Mental (Psychological) Toughness on the Leadership Level

15. International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1675-1676

Examination of the Anxiety Levels of Visually Impaired Elite Futsal Players

International conference on New Horizons in education 2016, viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.419-423

Examination of Emotional Abuse on Physical Education nad sport TEachers

International Congress on Education 2016, saray bosna, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016

Yapay Sinir ağları Kullanarak İnsan Kalça ve Diz Eklemlerinin Titreşim Analizi

Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu 2013, Erzurum, Turkey, 12 - 13 September 2013, pp.254-262

FAILURE ANALYSIS ON HIP AND KNEE JOINTS OF HUMANS USING PROPOSED FEED FORWARD NEURAL NETWORKS

17th „Building Services, Mechanical and Building Industry Days”, Hungary, 1 - 04 October 2011, pp.1-17

Investigating Motoric Improvement Of Adolescent Male Taekwondo Athletes

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romania, 21 - 23 May 2010, pp.79

Examining Physical And Motor Development Of Adolescent Male Taekwondo Players

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romania, 21 - 23 May 2010, pp.78-79

The Comparement of Haematological Symptoms of Physical Education and Sport College’s Students

10 th Annual International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport, Constanta, Romania, 21 - 23 May 2010, vol.10, no.2, pp.263-267

Investigating Motoric Improvement Of Adolescent Female Taekwondo Athletes

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romania, 21 - 23 May 2010, pp.79-80

Investigation Of Physical Parameters Of Turkish Folk Female Dancers Who Play Different Regional Dances

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romania, 21 - 23 May 2010, pp.120

Examining Physical And Motor Development Of Adolescent Female Taekwondo Players

Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport, köstence, Romania, 21 - 23 May 2010, pp.78

The effects of swimming execise and L-carnitine on blood cells of mice

9 th International Sport Sciences Congress, Muğla, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.1246-1247

Sporcularda magnezyum takviyesinin aerobik performansa etkisi

XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 - 30 September 2005

Türk milli bayan boks takımının bazı fiziksel ve postür parametrelerinin incelenmesi

IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Nevşehir, Turkey, 24 - 26 October 2003

Books & Book Chapters

AN EXAMINATION OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS’ PHYSICAL ACTIVITY AND PHYSICAL FITNESS LEVELS

in: Academic Studies in Sport Sciences, ÇELİK KAYAPINAR F., YÜCEL A. S., ÜSTÜN F., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.47-58, 2018

AN EXAMINATION OF SECONDARYEDUCATION STUDENTS’ PHYSICALACTIVITY AND PHYSICAL FITNESS LEVELS

in: ACADEMIC STUDIESIN SPORT SCIENCES, Fatma ÇELİK KAYAPINAR, Ali SERDAR YÜCEL, Ferhat ÜSTÜN, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.47-58, 2018