Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Shift scheduling with break windows, ideal break periods, and ideal waiting times

FLEXIBLE SERVICES AND MANUFACTURING JOURNAL, cilt.29, sa.2, ss.203-222, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assembly line balancing with hierarchical worker assignment

JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS, cilt.37, ss.290-298, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Lot streaming with flexible process plans

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, cilt.51, sa.17, ss.5055-5072, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mathematical models for job-shop scheduling problems with routing and process plan flexibility

APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, cilt.34, sa.6, ss.1539-1548, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Heuristic Solution Procedure for the Resource-Constrained Project Scheduling Problem with Dedicated Resources

Eurasia Business and Economics Society (EBES) 2012 Conference, Antalya, Türkiye, 13 - 14 Ocak 2012, ss.346-355

Esnek Üretim Sistemlerinde Dinamik Çizelgeleme

12th International Symposium on Econometrics, Statistics and Operations Research, Denizli, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011, cilt.1, ss.449-459

Petri Ağları ile Atölye Tipi Üretim Çizelgeleme

VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu (ÜAS '08), İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2008, ss.1

Petri Ağları ile İtme ve Çekme Sistemlerinin Performans Analizi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi (YA/EM ' 2008), İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2008, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Toplam Kalite ve Müşteri Şikayet Yönetimi

Müşteri Şikayet Yönetimi, Prof. Dr. Fahri APAYDIN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.111-137, 2020