Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

John Roger Searle’de Bilinç ve Yönelimsellik

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), no.18, pp.15-29, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Nicolai Hartmann’ın Yeni Ontolojisinde Varlık ve Değer İlişkisi

ETHOS, vol.7, no.2, pp.74-97, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Soren Kierkegaard ve Friedrich Nietzsche’de Özgürlük Problemi

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.7, no.-45, pp.1857-1867, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Covid-19 Pandemisini Felsefi Açıdan Değerlendirmek ve Anlamak

Turkish Studies, vol.6, no.15, pp.297-322, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

SİNEMA VE FELSEFE İLİŞKİSİNDEN HAREKETLE YAPAY ZEKÂ FİLMİ EXMACHİNA’NIN İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.72, pp.524-535, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

KANT VE WİTTGENSTEİN’DA DİL, MANTIK VE BİLİMSEL BİLGİ ÜZERİNDENFELSEFEYE ÇİZİLEN SINIR

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.68, pp.697-706, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

BAYES TEOREMİ BAĞLAMINDA OLASILIKÇI BAYES EPİSTEMOLOJİSİNİN KAPSAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME

FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, pp.319-343, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

YAPAY ZEKÂ BAĞLAMINDA ETİK PROBLEMİ

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.12, no.66, pp.650-661, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

J. G. FİCHTE, J. P. SARTRE VE E. LEVİNAS DA BEN VE BEN-OLMAYAN/ÖTEKİ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DİYALEKTİK SÜREÇ

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.12, no.65, pp.600-610, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kripke’de Özel Adlar, Fiziksel Durumlar ve Zihinsel Durumlar İçin İleri Sürülen Özdeşlik Tezi Tartışması

Beytulhikme An International Journal of Phılosophy, vol.2, no.7, pp.51-74, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Locke ve Berkeley’in Dil Felsefesinde Sözcük, İdea ve Anlamİlişkisi

Journal of Strategic Research in Social Science, vol.3, no.4, pp.29-46, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Michel Foucault’da Arkeolojik Çözümleme ve Arkeolojik Çözümlemenin Süreksizlik Tezi

Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.993-1014, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Çağdaş Mantıkçı Anlam Kuramında Dil Dünya İlişkisi ve Metafiziğin Yadsınması

Kaygı Felsefe Dergisi, no.26, pp.69-84, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Paul Feyerabend’ın Bilim Felsefesinde Bilimin Değeri Ve Bilimsel Yöntemin Belirlenmesi Sorunu

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.16, pp.464-475, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Ryle’ın Düalizm Eleştirisi Ve Kategori Hatası Saptaması

Temaşa, no.3, pp.118-133, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Felsefi Eylem Teorisinde Özgür İrade ve Niyetlilik Sorunu

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, no.26, pp.119-135, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Jean Paul Sartre’da Varoluşçuluk Düşüncesi

Beytulhikme An International Journal of Phılosophy, vol.4, no.2, pp.63-76, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Zihinsel Durumların Ne Olduğu Problemine İlişkin Temel Yaklaşımlar

Felsefe Dünyası, no.60, pp.135-156, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Gündelik Dil Felsefesi ve Austin in Söz Edimleri Kuramı

Beytulhikme An International Journal of Phılosophy, vol.4, no.1, pp.73-89, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

J P Sartre ve S Kierkegaard ın Varoluşçuluk Düşüncelerinin Karşılaştırılması

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.2, pp.247-262, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Michel Foucault'da Bilgi, İktidar ve Özne İlişkisi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.23, no.2, pp.512-523, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

S Kierkegaard ın Varoluşçuluk Felsefesi ve Varoluş Evreleri

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisİ, vol.9, no.18, pp.69-86, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gettier Durumlarında İçselci ve Dışsalcı Gerekçelendirmenin Yeterliliğinin Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.467-487

N Hartmann’ın Yeni Ontolojisinde Varlık ve Değer İlişkisi

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Konya, Turkey, 29 June - 01 July 2012, pp.95-112

M. Foucault'da Bilgi, İktidar ve Özne İlişkisi

III. Sosyal Bilimler Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 28 June 2013, vol.4, pp.512-523

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ VE EĞİTİM FELSEFESİ AKIMLARI

The Fifth International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.2412-2423

Michel Foucault’xx da Bilgi İktidar ve Özne İlişkisi

III. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, Turkey, 27 April 2013

ÇAĞDAŞ DİL FELSEFESİ ANLAM PROBLEMİNDE İKİ KARŞIT EĞİLİM

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Bursa, Turkey, 6 - 08 May 2013, pp.33

Books & Book Chapters

Gettier Durumlarında İçselci ve Dışsalcı Gerekçelendirmenin Yeterliliğinin Değerlendirilmesi

in: SOSYAL BİLİMLERDE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR (Güncel Konular Tartışmalar ve Uygulamalar), Ömer Kürşad Tüfekçi, Editor, Lambert Acedemic Publishing, Antalya, pp.209-228, 2016