Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yenilik ve Gelir Eşitsizliği: Kuramsal Bir Yaklaşım

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.27-47, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülke Risk Göstergelerinin Toplam Faktör Verimlili÷i Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bulgular

MALIYE DERGISI (WOS-ESCI), cilt.175, ss.70-95, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Democracy, Economic Freedoms and Economic Growth: An Investigation on the Role of Institutions

SOSYOEKONOMI, cilt.26, sa.36, ss.81-102, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Demokrasi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ampirik Bir Araştırma

Yönetim ve Ekonomi, cilt.24, sa.3, ss.705-723, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.705-723, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yurtiçi Tasarruflar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Türkiye Örneği

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.46, ss.119-151, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İHRACAT PERFORMANSI AÇISINDAN TEKNOLOJİKYENİLİĞİN ÖNEMİ: TÜRKİYE İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.147-160, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal krizin reel sektör üzerindeki etkileri ve kriz sonrası temel göstergelerdeki değişim: Kayseri örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.121-143, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Economic and social problems of women entrepreneurs and Turkey application

Journal of Academic Research in Economics, cilt.1, sa.3, ss.289-307, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEKSTİL VE GİYİM SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ : Kayseri Tekstil ve Giyim Sanayiinde Uygulama

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.59-82, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’xxde Mobilya Sektörünün İhracat Potansiyeli ve İhracat Teşviklerinin Etkinliği: Kayseri Mobilya Sanayiinde Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi Ile idari Bilimler Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Mobilya Sektörünün İhracat Potansiyeli ve İhracat Teşviklerinin Etkinliği : Kayseri Mobilya Sanayiinde Uygulama

Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.18, ss.181-199, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kamu Büyüklüğü ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri Türkiye Örneği 1970 1999

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ENFLASYONUN İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TEORİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

ENFLASYONUN İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TEORİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI, cilt.15, ss.27-44, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Keynes’de ekonomik istikrarsızlığın bir kaynağı olarak belirsizlik ve bekleyişlerin yeri

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.101-109, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Beşeri Sermaye ve Tasarruf İlişkisi: Hane halkı Düzeyinde bir İnceleme

Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2018, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018

Kompozit Risk ve Toplam Faktör Verimliliği İlişkisi: Türkiye Örneği

19. Ulusal İktisat Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 3 - 04 Kasım 2017, ss.21

Demokrasi ve Sürdürülebilir Büyüme Türkiye İçin Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme

Uluslararası Ekonomi Konferansı-Türkiye Ekonomi Kurumu, Muğla, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016, ss.1

Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Sürecinde İhracat Teşviklerinin Etkinliği: Kayseri Mobilya Sanayiine Bir Uygulama

III. Ulusal Orta Anadolu Kongresi Bildirileri, Kırşehir, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2004, ss.69-95

Kitap & Kitap Bölümleri