Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1991 - 1997 Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1984 - 1989 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimle Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1997 Doktora

  Tasarruf Davranışını Belirleyen Faktörler: Teori ve Türkiye Uygulaması

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Biilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat

 • 1991 Yüksek Lisans

  Kalkınmanın İç Kaynaklarla Finansmanı

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce