Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2017 Bütünleşik Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Abd, Türkiye

 • 2005 - 2009 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Arazi Kullanım Değişiminin İklime Olan Etkilerinin Modellenmesi

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Abd

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Erciyes Üniversitesi

 • 2015Türkiye için Yeni Bir Kavram, Fikri Mülkiyet Hakları

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Erciyes Teknopark A.Ş. Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi

 • 2014İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2014Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Erciyes Üniversitesi

 • 2013ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server, Geostatistical Analyst

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ESRI

 • 2011Web Tabanlı Uygulama Geliştirme Uzmanlığı (MCPD)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2008Netcad Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Eğitim Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Netcad Kampüs