Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Abd

 • 2017 - 2018 Araştırma Görevlisi Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Abd

 • 2013 - 2017 Araştırma Görevlisi

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Abd

Verdiği Dersler

 • Doktora Seminer

 • Lisans 3D Tasarım Uygulamaları

 • Lisans Analitik Geometri II

 • Lisans Bitirme Projesi

 • Doktora Konum-Zaman Tabanlı Veri Modelleme

 • Lisans Kadastro Tekniği

 • Lisans Analitik Geometri I

 • Yüksek Lisans Konumsal Veri Analizi Uygulamaları

 • Yüksek Lisans Mekansal Veritabanı Tasarımı

 • Lisans Mühendislik Teknolojileri

 • Lisans Tasarım ve Uygulama

 • Lisans Coğrafi Bilgi Sistemleri

 • Lisans İmar Bilgisi

 • Lisans Bilgi Sistemi Uygulamaları