Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Investigation of Mechanical Effects of Nano SiO2 Particles for Different Sodium Ion Concentrations on Fly Ash Based Geopolymer Mortar

13TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING (ACE 2018), İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, cilt.0, no.0

Strength properties of fly ash and blast furnace slag-based geopolymer mortar

1. Internatioanl Techonolical Sciences and Design Symposium, Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, no.0, ss.1645-1653

Yüksek Fırın Cüruflu Geopolimer Harçların Dayanım Özellikleri

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018, ss.22

Strength Development of Fly Ash-Based Sodium Meta-Silicate and Heat Activated Geopolymer Mortar

I. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, cilt.2, ss.11-12

The Investigation of Mechanical Effects of Nano Al2O3 Particles For Fly Ash Based Geopolymer Mortar

Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, cilt.2, ss.10

Nano SiO2 ve nano CaCO3’ın geopolimer harçların dayanım özelliklerine etkisi

2nd INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, cilt.0, no.0, ss.1679

Influence of Incubation Period on Strength Development of NaOH and Heat Cured Fly Ash Based Geopolymer Mortar

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia), Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1021

Numerical Study of Influence of Infill Walls on the Vertical Irregularity Limit of Turkish Seismic Code

World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering, Prag, Çek Cumhuriyeti, 30 - 31 Mart 2016