Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Does dexmedetomidine prevent colistin nephrotoxicity?

REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA, vol.68, no.4, pp.383-387, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Seasonal Pattern of Diverticular Disease Admissions in Central Anatolia

Turkish Journal of Colorectal Disease, vol.31, no.1, pp.43-48, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İNLET PATCH SIKLIĞI ve KLİNİK ÖNEMİ

Bozok Tıp Dergisi, vol.9, no.1, pp.119-122, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Bariatrik Cerahi ve OSAS

Bozok Tıp Dergisi, vol.8, pp.58-60, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Orta Anadolu’da peptik ülser perforasyonunun mevsimsel paterni

5. ÇUKUROVA GASTROİNTESTİNAL CERRAHİ HASTALIKLAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 04 March 2002 - 06 March 2022

Orta Anadolou'da Divertiküler Hastalık Başvurularının Mevsimsel Paterni

1. ULUSLARARASI TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 November - 04 December 2021

CERRAHİ ENDOSKOPİ ÜNİTESİNDE PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ İLE İLGİLİ 7 YILLIK DENEYİMİMİZ

2. ULUSLARARASI ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2021

Gastrik medüller karsinom: Nadir görülen bir olgu sunumu

4. Çukurova Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi, Adana, Turkey, 28 February - 01 March 2020

HEMOROiDAL HASTALIK iLE ALT EKSTREMiTE VENÖZ YETMEZLiĞi ARASINDA KORELASYON VAR MIDIR?

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018