Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Measles, One of the Reemerging Diseases

J Microbiol Infect Dis, cilt.6, ss.19-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Erciyes Üniversitesi Solid organ transplantasyonu alıcılarında CMV yönetimi

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Mart 2016, ss.159

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde izlenen HIV olgularının değerlendirilmesi

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Mart 2016, ss.108