Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2013 - 2021 Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

    First Editor