Education Information

Education Information

  • 1994 - 1999 Expertise In Medicine

    Erciyes University, İç Hastalıkları, Turkey

Dissertations

  • 1999 Expertise In Medicine

    Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Eritropoietin Tedavisinin Hipotalamus Hipofiz Gonad Aksı Değişiklikleri Üzerine Etkisi

    Erciyes Üniversitesi, İç Hastalıkları, Nefroloji