Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Kasım 2020 Türkiye Uzaktan Algılama Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Ekim 2020 International Journal of Engineering and Geosciences

    ESCI Kapsamındaki Dergi