Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 X. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2019)

  Çalışma Grubu

  Aksaray, Türkiye

 • 2018 2. Heyelan Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering and Natural Sciences

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2018 2. International Vocational Science Symposium

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 Ulusal Mekansal Veri Altyapısının Gerçekleştirilmesi için Veriden Stratejiye INSPIRE Uygulamaları Üzerine Profesyoneller Semineri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 1. INTERNATİONAL ADVANCED RESEARCHES AND ENGINEERING CONGRESS, IAREC2017

  Katılımcı

  Osmaniye, Türkiye

 • 2017 TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2016 Konumsal Bilişim Günleri - Görüntü ve Nokta Bulutundan Konuma Bağlı Bilgi Üretimi

  Katılımcı

  Zonguldak, Türkiye

 • 2016 II. Uydu Yer Gözlem Uygulamaları (UYGU) 2016, IEEE GRSS Turkey Chapter ve İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 European Geosciences Union General Assembly 2016

  Katılımcı

  Wien, Avusturya

 • 2016 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 3 Boyutlu Kent Veri Modeli Tanıtım Toplantısı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 World Cadastre Summit Congress & Exhibition

  Katılımcı

  The Halic Congress Center, Istanbul, Türkiye

 • 2014 I. Uydu Yer Gözlem Uygulamaları Yaz Okulu (UYGU) 2014, IEEE GRSS Turkey Chapter ve TÜBİTAK BİLGEM

  Katılımcı

  TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, Türkiye

Burslar

 • 2018 - 2020 2211/C

  TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 12

h-indeksi (WOS): 3