Dr.Öğr.Üyesi

ŞÜKRÜ TANER AZGIN


Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Eğitim Bilgileri

2017 - 2018

2017 - 2018

Post Doktora

Purdue University, Civil Engineering, Hydrology Department, Amerika Birleşik Devletleri

2010 - 2015

2010 - 2015

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik, Çevre Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Palas Ovası'nda Arazi Örtüsü Değişimlerinin Belirlenmesi ve Yayılı Kaynaklı Kirletici Yüklerinin SWAT ile Modellenmesi

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği

2010

2010

Yüksek Lisans

Kayseri Şehri Atıksu Profilinin Çıkarılması ve Kirlilik Yüklerinin Belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Teknolojileri

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

TÜBİTAK 2237 "Mühendislik Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi"

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Erciyes Üniversitesi

2014

2014

Diksiyon, Kişisel Gelişim ve Vücut Dili eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

International NLP Federation/ABER/Kayseri

2008

2008

"ZeroM" Sürdürülebilir Kalkınma İçin Atıksu Yönetimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

2006

2006

" ISO 14001" Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi

Kalite Yönetimi

Çevre Mühendisleri Odası/ Ankara Şubesi

2006

2006

"OHSAS 18001" İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çevre Mühendisleri Odası/ Ankara Şubesi

Araştırma Alanları

Teknik Bilimler, Çevre Mühendisliği, Çevre Teknolojisi, Çevresel Modelleme, Çevre Yönetimi, Su Kirliliği ve Kontrolü

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2009 - 2015

2009 - 2015

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2008 - 2009

2008 - 2009

Araştırma Görevlisi

Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Merkez Müdür Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Rektörlük, --

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Lisans

Lisans

Akışkanlar Mekaniği

Doktora

Doktora

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Lisans

Lisans

Çevre Hukuku

Lisans

Lisans

Fiziksel ve Kimyasal Temel İşlemler Laboratuarı

Lisans

Lisans

Uzaktan Algılama

Tasarladığı Dersler

Lisans

Lisans

KARİYER PLANLAMASI VE MESLEKİ GELİŞİM

Azgın Ş. T.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Evaluating Surface Runoff Responses to Land Use Changes in a Data Scarce Basin: a Case Study in Palas Basin, Turkey

Azgın Ş. T. , Dadaşer Çelik F.

Water Resources, cilt.47, sa.5, ss.828-834, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2016

2016

Optimization of solid content, carbon/nitrogen ratio and food/inoculum ratio for biogas production from food waste

Dadaser-Celik F. , AZGIN Ş. T. , YILDIZ Y. Ş.

Waste Management and Research, cilt.34, sa.12, ss.1241-1248, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

Assessment of wastewater treatment alternatives in metropolitan municipality district: a case study in Turkey

AZGIN Ş. T. , Peker I.

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.53, sa.3, ss.610-618, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Spatial and temporal changes at Tuzla (Palas) Lake in Turkey

Azgin Ş. T. , Dadaser-Celik F.

JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE, cilt.6, ss.787-799, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Prediction of Biochemical Oxygen Demand in a Wastewater Treatment Plant by Artificial Neural Networks

ÖZKAN O. , Özdemir O. , AZGIN Ş. T.

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.21, sa.6, ss.4821-4830, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Evaluation of the air quality and CO2-equivalent change of Kayseri during the COVID-19 outbreak

Azgın Ş. T. , Kekeçoğlu N., Yamaç E. R.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.9-15, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Forecasting of Primary Air Pollutions: Emission Inventory Sample from Turkey

Dadaşer Çelik F. , Azgın Ş. T.

Journal of Natural Hazards and Environment, cilt.6, sa.1, ss.66-75, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi

Peker B., Azgın Ş. T. , Dadaşer Çelik F.

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.2018, ss.128-139, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Water Quality of Agricultural Drainage Systems in the Develi Basin in Turkey

Peker B., AZGIN Ş. T. , DADAŞER ÇELİK F.

International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.1

2017

2017

Investigation of Surface Water-Groundwater Interactions at Tuzla (Palas) Lake Using the FREEWAT Platform

Dadaşer Çelik F. , Çelik M. , Azgın Ş. T.

1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS / 4. ULUSAL SU KONGRESİ, Afyonkarahisar, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017

2017

2017

Groundwater Modelling in Agricultural Basins with FREEWAT Modelling Environment: Palas Basin Case Study

DADAŞER ÇELİK F. , ÇELİK M. , AZGIN Ş. T.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.12-13

2017

2017

Participatory Approach to Groundwater Modeling with FREEWAT at the Palas Basin in Turkey

DADAŞER ÇELİK F. , ÇELİK M. , AZGIN Ş. T.

nternational Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017

2017

2017

Calibration and Validation of a SWAT model for Palas Basin (Kayseri) using SUFI2 Algorithm

Amiri A. M. , Azgın Ş. T. , Dadaşer Çelik F.

International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1

2016

2016

Water Quality Assessment of Saline Lake Tuzla/Palas In The Central Anatolia Region, Turkey

AZGIN Ş. T. , DADAŞER ÇELİK F.

The 9'th International Conferance on Sustainable Energy and Environmental Protection conference, Kayseri, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2016, ss.10-13

2014

2014

Response of Tuzla Lake Ecosystem in Turkey to Irrigation and Climate Variability

AZGIN Ş. T. , DADAŞER ÇELİK F.

6th IAHS-EGU International Symposium on Integrated Water Resources Management, Pisa, İtalya, 4 - 06 Haziran 2014, ss.1

2013

2013

Modeling Water Levels At Tuzla (Palas) Lake In Turkey Using Artificial Neural Networks

Cengiz E., AZGIN Ş. T. , DADAŞER ÇELİK F.

International Conference on Environmental Science and Technology, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.10

2013

2013

Monitoring Water Extent Changes at Tuzla (Palas) Lake in Turkey Using Multitemporal Landsat Imagery

DADAŞER ÇELİK F. , Azgın S. T.

IPWE 2013 - 6th International Perspective on Water Resources & Environment, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2013, ss.1-10

2010

2010

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Atıksularının Arıtılabilirliği

ÖZKAN O. , AZGIN Ş. T.

2. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.199-201

2009

2009

Kayseri Kenti İçme Suyu Kirlilik Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Varinli F., Solmaz A., AZGIN Ş. T. , Özdemir Ö. , ÖZKAN O.

. Dünya Su Forumu, Konya, Konya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2009, ss.252-255

2009

2009

Kayseri İli Tıbbi Atık Yönetimi

ÖZKAN O. , MIHÇIOKUR H. , AZGIN Ş. T. , Özdemir Ö.

Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2009, ss.75-80

2008

2008

Kayseri İlindeki PM Konsantrasyonunun Yapay Sinir Ağları ile Tahmini

ÖZKAN O. , AZGIN Ş. T. , Solmaz A., Özdemir Ö.

Blacksea International Environmental Symposium, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, ss.468-472

2008

2008

Erciyes Üniversitesi Kampüs Alanı Gürültü Seviyesinin Analizi

ÖZKAN O. , AZGIN Ş. T. , Solmaz A., Varinli F.

Blacksea International Environmental Symposium, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, ss.484-488

2008

2008

KAYSERİ ŞEHRİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU KİRLİLİK YÜKÜ ENVANTERİNİN ÇIKARTILMASI

AZGIN Ş. T.

Çevre Sorunları Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.812-820

2008

2008

Kayseri İl Merkezi Hava Kirliliği Genel Değerlendirmesi

ÖZKAN O. , Solmaz A., AZGIN Ş. T. , Varinli F.

Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu, Konya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2008, ss.145-150

2008

2008

Kayseri Şehri Kentsel Atıksu Yönetim Planı

Özdemir Ö. , ÖZKAN O. , AZGIN Ş. T.

Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mart 2008, ss.35-40

2007

2007

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Çevre Yönetimi

ÖZKAN O. , AZGIN Ş. T. , Gültekin Y., Özdemir Ö.

7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Şubat 2007, ss.804-812

2007

2007

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Erciyes Üniversitesi Hastanelerine Uygulanması

ÖZKAN O. , Nazik M., OĞUZ M. , DÖRDÜNCÜ M. , AZGIN Ş. T.

7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2007, ss.791-797

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi (IJEASED)

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2020

Aralık 2020

ENVIRONMENTAL ENGINEERING RESEARCH

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2014

Şubat 2014

DESALINATION AND WATER TREATMENT

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

DESALINATION AND WATER TREATMENT

SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Erciyes Üniversitesi Çevre Kulübü

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

AGÜ-Youth factory, Doğa Kayseri Koleji ve Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , Türkiye

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2017 - 2018

2017 - 2018

Doktora Sonrası Araştırma

Doktora Sonrası Araştırma

Purdue University, Amerika Birleşik Devletleri

Ödüller

Haziran 2009

Haziran 2009

Bilimsel Yayın Onur Ödülü

Erciyes Üniversitesi Mühendislik FakültesiDavetli Konuşmalar

Nisan 2019

Nisan 2019

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM FİLM FESTİVALİ

Seminer

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM FİLM FESTİVALİ-Türkiye

Nisan 2017

Nisan 2017

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM FİLM FESTİVALİ

Konferans

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM FİLM FESTİVALİ-Türkiye

Ekim 2016

Ekim 2016

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM FİLM FESTİVALİ

Konferans

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM FİLM FESTİVALİ-Türkiye

Burslar

2017 - 2018

2017 - 2018

SWAT MODELİ UYGULAMALARI

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 15

h-indeksi (WOS): 3

Jüri Üyelikleri

Haziran-2019

Haziran 2019

Yarışma

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştıma Proje Yarışmaları - TÜBİTAK

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2017 - 2018

2017 - 2018

Dr. Venkatesh Merwade's Hydrology Study Group

http://web.ics.purdue.edu/~vmerwade/index.html

Purdue University, United States Of America

Duyurular & Dokümanlar

(13/10/2020) BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK DERSİ ZOOM LİNKİ
Duyuru
12.10.2020

13 EKİM 2020 SALI GÜNÜ SAAT 13:00 DA YAPILACAK OLAN ZOOM DERSİ DETAYLARINI İÇERMEKTEDİR.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK_ZOOM BAĞ....pdf Creative Commons License

AATT Türkçe Grubu için Gerekli Bilgilerin paylaşım linki
Duyuru
12.10.2020

Ders Dökümanları