Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Numerical Analysis of Turbulence Boundary Layer Development Around Mass Bodies

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Türkiye, 13 - 16 September 2017, ss.1052-1063