Dr.Öğr.Üyesi

SERPİL ÖZKILIÇ


Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Termodinamik

Eğitim Bilgileri

1988 - 1993

1988 - 1993

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Anabilimdalı, Türkiye

1984 - 1987

1984 - 1987

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Anabilimdalı, Türkiye

1980 - 1983

1980 - 1983

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1993

1993

Doktora

Türbülans Sınır Tabaka Gelişimi Ve Yüzeyden Ayrılma Olayının Lag Entrainment Metodu İle Analizi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

1987

1987

Yüksek Lisans

Küt Cisim Etrafındaki Dalga Hareketinin Vorteks Metodu İle Analizi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü

Araştırma Alanları

Makina Mühendisliği, Enerji, Akışkanlar Mekaniği , Akışkan Makinaları, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

1996 - Devam Ediyor

1996 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

1995 - 2018

1995 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü

1984 - 1995

1984 - 1995

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Yıl Koordinatörü

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

2014 - 2018

2014 - 2018

Bölüm Başkanı

Kayseri Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Tasarım

2015 - 2017

2015 - 2017

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu

1999 - 2005

1999 - 2005

Fakülte Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

1999 - 2005

1999 - 2005

Bölüm Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

2001 - 2003

2001 - 2003

Bölüm Başkan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

2001 - 2003

2001 - 2003

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tez Çalışması-I

Lisans

Lisans

Akışkanlar Mekaniği-II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Akışkan Dinamiği

Lisans

Lisans

Kompresör ve Vantilatör

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sınır Tabaka Teorisi

Lisans

Lisans

MTU-II

Lisans

Lisans

MTU-I

Lisans

Lisans

Sayısal Analiz

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Viskoz Akışkan Akımı

Lisans

Lisans

Endüstriyel Akışkanlar Mekaniği

Doktora

Doktora

Seminer

Lisans

Lisans

Akışkanlar Mekaniği

Lisans

Lisans

İklimlendirme

Lisans

Lisans

AkışkanlarMekaniği-I

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1992

1992

PREDICTION OF THE TURBULENT BOUNDARY-LAYER DEVELOPMENT BY THE LAG-ENTRAINMENT METHOD

YAVUZ T., OZKILIC S.

INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS, cilt.15, sa.6, ss.673-691, 1992 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1990

1990

Fluid Resistance and Definition of Correlation Modulus in UnsteadyMotion

ÖZKILIÇ S. , YAVUZ T.

Turkish Journal of Eng. and Env. Sciences, cilt.14, ss.79-94, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Numerical Analysis of Turbulence Boundary Layer Development Around Mass Bodies

ÖZKILIÇ S. , KAHRAMAN N. , ARSLAN E.

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, ss.1052-1063

2017

2017

Küt cisim Etrafındaki Türbülans Sınır Tabaka Gelişiminin Sayısal Analizi

ÖZKILIÇ S. , KAHRAMAN N. , ARSLAN E.

ULIBTK17 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, ss.1052-1063

2007

2007

Diresel Silindir Etrafındaki Hız Dağılımının Deneysel Olarak İncelenmesi

ÖZKILIÇ S.

ULIBTK07 Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2007, ss.886-891

2004

2004

Dairesel Serbest Jet Akımının Sıcak Tel Anemometresi ile Deneysel İncelenmesi

ÖZKILIÇ S. , GÜNEŞ S.

Kayseri 5. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2004, cilt.108

2003

2003

Sıcak Tel ProbununKalibrasyonu ve Hata Analizi

ÖZKILIÇ S. , GÜNEŞ S.

14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003

1998

1998

Termal oda ve soba ısıl verim analizleri

ÖZKILIÇ S. , ÇINAR G. , KAHRAMAN N. , YAVUZ T.

II. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Türkiye, 23 - 25 Haziran 1998

1989

1989

Prediction of Turbulent Seperation by Lag-Entrainment Method

YAVUZ T., ÖZKILIÇ S.

21 st Midwestern Mechanics Conference, Michigan, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 26 Ağustos 1989, cilt.15, ss.673-691

1989

1989

Experimental Evaluations of Fluid Resistance Acting on Bluff Bodies in Unsteady Motion

ÖZKILIÇ S. , YAVUZ T.

AIAA 10The Aerodynamıc Decelerator Systems Technology Conference, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Nisan 1989, ss.279-285

1988

1988

Paraşüt Aerodinamik Karakteristiklerinin Deneysel Analiz

YAVUZ T., ÖZKILIÇ S.

II. Ulusal Üniversite Sanayii İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 23 - 25 Haziran 1988

1987

1987

Annular Bir Boru İçerisinde Akım Alanı ve Isı Transferi Karakteristiklerinin Nümerik Analizi

ÖZKILIÇ S. , YAVUZ T.

6. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Eylül 1987

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

DergiPark Akademik

Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

1990 - Devam Ediyor

1990 - Devam Ediyor

Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği

Üye

1984 - Devam Ediyor

1984 - Devam Ediyor

Makina Mühendisleri Odası

Üye