Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Eternal Recurrence as Difference in Nietzsche’xxs Metaphysics

Temaşa, ss.19-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Difference as The Individual Beings in Duns Scotus s Metaphysics

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, ss.83-98, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Martin Heidegger’in Varlık Ontolojisinde Fark Metafiziği

Felsefe Dünyası, ss.155-178, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lyotard, Fark ve Çokluğun Anlatısı Postmodernite

Temaşa-Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, ss.93-117, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heidegger’in Fundamental Ontolojisinde Varlığın Özdeşliği

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, ss.11-28, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deleuze Guattari Şizoanalitik Ontoloji Düzleminde Oedipal Blinçdışının Yersizyurtsuzlaştırılması

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, ss.95-107, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel ve Ahlaki Bir Yargının Ötesinde Spinoza’xxnın İyi, Kötü ve Nedensellik Problemlerini İrdeleyişi

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, ss.163-174, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Minör (Fark) Edebiyat Olarak Bin Hüzünlü Haz

Hasan Ali Toptaş Sempozyumu, Türkiye, 20 Nisan 2018

Kimliğin İnşa Edici Yapısı Olarak Fark lılık Politikası

21.Yüzyıl Penceresinden Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 26 - 28 Mayıs 2014

Deleuze Guattari Oedipal Karakterin Şizoid Karakterle Yersizyurtsuzlaştırılması

III. Ilgaz Felsefe Günleri Sempozyomu, Çankırı, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2013

Çokkültürlülük, Çoğulculuk ve Postmodernizm

International Congress on Intercultural Dialogue and Education, Bursa, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Duns Scotus'un Metafizik Görüşü

Metafizik-Filozofların Metafizik Sistemleri, Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, Editör, Sentez Nesriyat, Bursa, ss.145-157, 2019

Duns Scotus’xxun Metafizik Görüşü

Metafizik-Filozofların Metafizik Sistemleri, Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN, Editör, SENTEZ, Bursa, ss.145-157, 2019

Varlık ve Hiçlik

Metafizik: Kavram ve Problemleriyle Varlık Felsefesi, Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, Editör, Sentez, Bursa, ss.119-140, 2018

J. F. Lyotard: Postmodern Toplumlarda Bilgi ve Bilim

Bilim Felsefesine Giriş, Prof. Dr. Kadir ÇÜÇEN, Editör, Sentez, Bursa, ss.233-246, 2017

Postmodern Felsefede Yaşam ve Ölüm

Yaşam ve Ölüm Felsefesi, Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, Editör, Sentez, Ankara, ss.436-452, 2017

Postmodernite ve PostYapısalcılık: Gilles Deleuze, Lyotard

XX.Yüzyıl Filozofları, Prof. Dr. Kadir ÇÜÇEN, Editör, Sentez, Bursa, ss.549-577, 2016

Ansiklopedide Bölümler

Eşitlikçilik

Ebabil, ss.755-760, 2007

Edebiyat Felsefesi

Ebabil, ss.45-58, 2007