Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Minör (Fark) Edebiyat Olarak Bin Hüzünlü Haz

Hasan Ali Toptaş Sempozyumu, Turkey, 20 April 2018

Kimliğin İnşa Edici Yapısı Olarak Fark lılık Politikası

21.Yüzyıl Penceresinden Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 26 - 28 May 2014

Deleuze Guattari Oedipal Karakterin Şizoid Karakterle Yersizyurtsuzlaştırılması

III. Ilgaz Felsefe Günleri Sempozyomu, Çankırı, Turkey, 4 - 06 October 2013

Çokkültürlülük, Çoğulculuk ve Postmodernizm

International Congress on Intercultural Dialogue and Education, Bursa, Turkey, 8 - 11 October 2009

Books & Book Chapters

Duns Scotus'un Metafizik Görüşü

in: Metafizik-Filozofların Metafizik Sistemleri, Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, Editor, Sentez Nesriyat, Bursa, pp.145-157, 2019

Duns Scotus’xxun Metafizik Görüşü

in: Metafizik-Filozofların Metafizik Sistemleri, Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN, Editor, SENTEZ, Bursa, pp.145-157, 2019

Varlık ve Hiçlik

in: Metafizik: Kavram ve Problemleriyle Varlık Felsefesi, Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, Editor, Sentez, Bursa, pp.119-140, 2018

J. F. Lyotard: Postmodern Toplumlarda Bilgi ve Bilim

in: Bilim Felsefesine Giriş, Prof. Dr. Kadir ÇÜÇEN, Editor, Sentez, Bursa, pp.233-246, 2017

Postmodern Felsefede Yaşam ve Ölüm

in: Yaşam ve Ölüm Felsefesi, Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, Editor, Sentez, Ankara, pp.436-452, 2017

Postmodernite ve PostYapısalcılık: Gilles Deleuze, Lyotard

in: XX.Yüzyıl Filozofları, Prof. Dr. Kadir ÇÜÇEN, Editor, Sentez, Bursa, pp.549-577, 2016

Episodes in the Encyclopedia

Eşitlikçilik

Ebabil, pp.755-760, 2007

Edebiyat Felsefesi

Ebabil, pp.45-58, 2007

Metrics

Publication

21

Thesis Advisory

2