Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2014 Metalik Fikirler 4. Ar-Ge Proje Pazarı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Proje Park'14 6. Ar-Ge Proje Pazarı

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2011 15. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu

  Katılımcı

  Niğde, Türkiye

 • 2009 Mekatronik Atölye Çalışması

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 HaSeM'08 Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

Ödüller

 • Haziran 2007 Makine Mühendisliği Bölümü, Bölüm 2.liği

  Erciyes Üniversite Mühendislik Fakültesi

 • Haziran 2007 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bölüm 3.lüğü

  Erciyes Üniversite Mühendislik Fakültesi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 40

h-indeksi (WOS): 2