Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Heavy metal levels in sediment samples from Lake Palas, Kayseri-Turkey

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.15, ss.340-344, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Diş Hekimliği Fakültesinde Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Tetkiki İstenmesinin Sebepleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Anadolu Süt Sığırcılığı İşletmelerindeki Değişimin Sağım Tesis ve Makineleri açısından değerlendirilmesi

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.3, ss.63-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KAYSERİ İLİ POPÜLASYONUNDA DİŞ ANOMALİLERİ VE KONJENİTAL DİŞ EKSİKLİKLERİ PREVALANSI

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.6, ss.50-54

KAYSERİ İLİ POPÜLASYONUNDAKİ MANDİBULAR PREMOLAR DİŞLERİN KÖK VE KANAL MORFOLOJİLERİNİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE İNCELENMESİ

3. ULUSLARARASI ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, 25 - 28 Nisan 2019, cilt.6, ss.346-350

KAYSERİ İLİ PEDİATRİK HASTA POPÜLASYONUNDA ÜÇÜNCÜ MOLAR DİŞ EKSİKLİĞİNİN PREVELANSININ İNCELENMESİ

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.6, ss.323-327

Kalsifiye Odontojenik Kist: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

İmplant Diş Hekimliğinde İnferior Alveolar Sinir Hasarı: Bir Olgu Sunumu

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 Nisan 2019