Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EPS İle İkame Edilmiş Uçucu Küllü Geopolimer Hafif Harcın Fiziksel, Mekanik ve Isıl Geçirimlilik Özelliklerinin İncelenmesi

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.28, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uçucu Kül Esaslı Geopolimer Harçlara Diatomit İkamesinin Isı İletkenliğe Etkisi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Alkali ile aktive edilen farklı oranlarda yüksek fırın cürufu ve uçucu kül içeren harçların dayanım özellikleri

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), Gaziantep, Türkiye, 07 Ekim 2020 - 09 Ocak 2021, ss.164

Investigation of the Effect of Different Industrial Wastes on Geopolymeric Mortar

The International Conference on Materials Science, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.1161-1165

Strength properties of fly ash and blast furnace slag-based geopolymer mortar

1. Internatioanl Techonolical Sciences and Design Symposium, Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, sa.0, ss.1645-1653

Yüksek fırın curuflu geopolimer harçlara sıcak kür uygulaması

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018, ss.28

Strength Development of Fly Ash-Based Sodium Meta-Silicate and Heat Activated Geopolymer Mortar

I. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, cilt.2, ss.11-12

The Investigation of Mechanical Effects of Nano Al2O3 Particles For Fly Ash Based Geopolymer Mortar

Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, cilt.2, ss.10

Nano SiO2 ve nano CaCO3’ın geopolimer harçların dayanım özelliklerine etkisi

2nd INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, cilt.0, sa.0, ss.1679

Nano Sio2 ve Nano CaCo3’xxin Geopolimer Harçların Dayanım Özelliklerine Etkisi

IMSEC 2017 2nd International Mediterranen Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.8

Influence of Incubation Period on Strength Development of NaOH and Heat Cured Fly Ash Based Geopolymer Mortar

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia), Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1021

EPS HAFİF ŞAP BETONUNUNFİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

2nd INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM, 28 - 30 Mayıs 2015

Study on Flow and Compressive Strength Properties of Mortars Using Waste Slag

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2015, ss.348

The effect of industrial oil on the properties of fresh and hardened concrete mortars.

2 nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 23-25 May 2013, EPOKA University, Tirana, ALBANIA., Tiran, Arnavutluk, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.78-81