General Information

Institutional Information: Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi, Farmasötik Teknoloji
Research Areas: Health Sciences, Pharmacology and Therapeutics, Pharmaceutics Technology, Pharmaceutical Technology, Biopharmaceutical and Pharmacokinetics, Cosmetology

Metrics

Publication

35

Citation (WoS)

21

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

42

H-Index (Scopus)

3

Project

8

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Dr. Sedat ÜNAL, İstanbul doğumludur.

1994-1997 yılları arası Sivas’ta, 1997-2004 yılları arasında Denizli’de yaşadı. 2004 yılında ise kazandığı ‘’İzmir Maltepe Askeri Lisesi’’ne başladı. Lise eğitimi sürecinde Onur Teşkilatı Bölük Temsilciliği gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuş olan ÜNAL, ayrıca akademik ve askeri başarı belgelerine sahiptir. Lise öğrenimi süresince de Üniversite işbirlikli TÜBİTAK projeleri ve araştırmalarında görev almıştır. 2009 yılında Maltepe Askeri Lisesi'nden dereceyle mezun olmuş olan ÜNAL, ardından öğrenimine devam ettiği Hava Harp Okulu’ndan 2010 yılında kendi isteği ile istifa etmiş ve askerlik hayatına son vermiştir.

2010 yılında Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazanmıştır. Üniversite eğitimi süresince çeşitli mesleki toplantılarda görevli ve katılımcı ünvanları ile görev almıştır. Ayrıca Çek Cumhuriyeti ''Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno’’da 3 ay süre ile bitkisel ilaçlar departmanında Erasmus kapsamında akademik bir projede, ‘’T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’’nun çeşitli departmanlarında stajlar yapmış, ''Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu'' Fakülte Eğitim ve Bilgilendirme Koordinatörlüğü görevinde bulunmuş, ayrıca üniversite bünyesinde çeşitli kulüplerde görevler almıştır.

2015 yılında Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Dönem İkincisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi kadrosuyla akademik çalışmalarına ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'nda  Prof. Dr. Erem BİLENSOY danışmanlığında Farmasötik Teknoloji Doktora Eğitimine başlamıştır.

2020 yılında ''Kolorektal kanserlerin lokal tedavisinde oral uygulanabilen nanopartiküler ilaç taşıyıcı sistem geliştirilmesi ve in vitro/in vivo değerlendirilmesi'' başlıklı teziyle Hacettepe Üniversitesi'nden ''Farmasötik Teknoloji Doktoru'' ünvanıyla mezun olmuştur.

Doktora tezi, 2022 yılında 20. düzenlenen “International Pharmaceutical Technology Symposium 2022”da en iyi doktora tezi ödülüne layık görülmüştür.

Hâlen Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Ayrıca, çalışmalarını mesleki ve sivil toplum kuruluşları çerçevesinde de sürdürmekte olup, Eczacılık ve İlaç Derneği (EİDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını da sürdürmektedir.

Akademik çalışma alanlarını; Farmasötik Teknoloji, Dozaj Şekli Tasarımı, Yeni İlaç Taşıyıcı Sistemler (NDDS), Nanopartiküler İlaç Taşıyıcı Sistemler, Oral Yoldan Uygulanabilir Nano Sistemler, İlaç Salım Mekanizmaları, İlaç Taşıyıcı Sistemlerin in vitro ve in vivo değerlendirilmeleri, Farmakokinetik Analizler, İn vivo Terapötik Etkinlik Çalışmaları oluşturmaktadır.

Contact

Email
sedatunal@erciyes.edu.tr
Other Email
sedatunal@hotmail.com
Web Page
https://avesis.erciyes.edu.tr/sedatunal
Office Phone
+90 352 207 6666 Extension: 28381
Office
Erciyes Üni. Eczacılık Fakültesi
Address
38039 KAYSERİ