Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bid’atçılıkla Tenkid Edilen Buhârî Ravileri

BILIMNAME, sa.28, ss.27-54, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hadiste Telfik: Metin Eksenli Bir Araştırma

BİLİMNAME: DÜŞÜNCE PLATFORMU, sa.30, ss.27-50, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜSLUP VE EDEBİ TERKİBİNDEN HAREKETLE HADİS TENKİDİ

HADİS TETKİKLERİ, cilt.7, sa.1, ss.7-28, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAHUDİLERLE SAVAŞ HADİSİNİN İSNAD AÇISINDAN TENKİDİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

BILIMNAME, cilt.1, sa.16, ss.59-90, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yahudilerle Savaş Hadisinin İsnad Açısından Tenkidi ve Değerlendirilmesi

Bilimname, cilt.1, sa.1, ss.59-90, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uslup ve Edebi Terkibinden Hareketle Hadis Tenkidi

Hadis Tetkikleri, cilt.7, sa.1, ss.7-28, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hadislerde Metin ve Muhteva Tahlilinin Tarihî Boyutu

HADİS TETKİKLERİ, cilt.5, sa.1, ss.63-84, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HOCA TALEBE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SENED MUKAYESESİ VE SORUNLARI

BILIMNAME, cilt.1, sa.12, ss.163-186, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hadislerde Metin ve Muhteva Tahlilinin Tarihi Boyutu

Hadis Tetkikleri, cilt.5, sa.1, ss.63-84, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hoca Talebe İlişkisi Bağlamında Sened Mukayesesi ve Sorunları

Bilimname, cilt.1, sa.1, ss.163-186, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler

Diğer Yayınlar