Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Beşeri Sermaye ile Makro Ekonomik ve Teknolojik Unsurların Uluslararası Rekabet Gücüne Etkisi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.253-271, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de İhracat ve İthalat Arasındaki İlişkinin 1989-2015 Dönemi İçin Test Edilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler dergisi, cilt.21, ss.961-969, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri