Doç.Dr.

SAVAŞ BAYRAM


Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Eğitim Bilgileri

2014 - 2015

2014 - 2015

Post Doktora

Universiteit Twente, Faculty of Engineering Technology (CTW), Department of Construction Management & Engineering, Hollanda

2009 - 2013

2009 - 2013

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

2007 - 2008

2007 - 2008

Yüksek Lisans

Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Faculty Of Civil Engineering, Institute And Chair Of Solid Construction, Almanya

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği , Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Türkiye Kamu İnşaat Projelerindeki Maliyet ve Süre Sapmalarının Yapay Zekâ Yöntemleri ile Kıyaslamalı Analizi

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

2009

2009

Yüksek Lisans

Öngerilmeli Betondan Boşluklu Verev Plak Köprülerin Yapay Sinir Ağları ile Analizi

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

2018

2018

Newton Fonu Bilgi Günü

Mesleki Eğitim

Erciyes Teknopark

2017

2017

Ölçme Değerlendirme Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı

Kalite Yönetimi

Erciyes Üniversitesi

2007

2007

Intensivkurs für Studienbewerber und Schnelllerner

Yabancı Dil

Sprachenakademie Aachen

Araştırma Alanları

İnşaat Mühendisliği , Yapı Yönetimi, İnşaat Yönetiminde Bilişim, Yapı İşletmesi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

2006 - 2014

2006 - 2014

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

MÜDEK Komisyonu Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Bölüm Mezuniyet Komisyonu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

2017 - 2020

2017 - 2020

Bölüm İntibak Komisyonu Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

2017 - 2018

2017 - 2018

Birim Kalite Komisyonu Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu

2017 - 2018

2017 - 2018

Birim Stratejik Plan Komisyonu Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu

2016 - 2018

2016 - 2018

MYO Müdür Yardımcısı

Kayseri Üniversitesi, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu

2013 - 2014

2013 - 2014

MÜDEK Komisyonu Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Staj Komisyonu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

2010 - 2012

2010 - 2012

Burs Komisyonu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Profesyonel İnşaat Yönetimi

Lisans

Lisans

İhale Yönetmelikleri ve Hakediş

Lisans

Lisans

Şantiye Tekniği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Proje Planlaması ve Kontrolü

Lisans

Lisans

Yapı İşletmesi

Lisans

Lisans

Mühendislik Yönetimi ve İnsan İlişkileri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sözleşme ve Şartname Düzenlenmesi

Doktora

Doktora

İnşaat Yönetiminde Sistem Planlama

Lisans

Lisans

Bilgisayar Programlama

Ön Lisans

Ön Lisans

Büro ve Şantiye Organizasyonu

Lisans

Lisans

Mimarlık Bilgisi ve Yapı Elemanları

Lisans

Lisans

Mimari Tasarım VIII

Lisans

Lisans

Insaat Projelerinin Yonetimi-I

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Duration Prediction Models for Construction Projects: In Terms of Cost or Physical Characteristics?

BAYRAM S.

KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.21, sa.6, ss.2049-2060, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Efficacy of Estimation Methods in Forecasting Building Projects' Costs

Bayram S. , AL-JIBOURI S.

JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT, cilt.142, sa.11, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Application of Reference Class Forecasting in Turkish Public Construction Projects: Contractor Perspective

BAYRAM S. , AL-JIBOURI S.

JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING, cilt.32, sa.3, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Çağımızın Meslek Hastalığı Mobbing ve Yapı Sektöründe Bir Araştırma

Bayram S. , Parlak Biçer Z. Ö.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.58-67, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) Kapsamında Geleneksel Metraj ile Yazılımın Karşılaştırılması

Bayram S.

Yapı Bilgi Modelleme, cilt.2, sa.2, ss.58-65, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Comprehensive Analysis of OSH Practices from Perspectives of Turkish Construction Stakeholders

Bayram S. , Özbayrak A.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.22, sa.66, ss.875-885, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Occupational Expectations and Career Plans of Civil Engineering Students

Aydınlı S., Tantekin Çelik G., Bayram S. , Oral E.

YUKSEKOGRETIM DERGISI, cilt.10, sa.1, ss.38-50, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin İnşaat Sektöründeki Yansımaları Üzerine Bir Çalışma

Bayram S.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, sa.17, ss.96-102, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Revised Unit Price Practice in Turkish Construction Works

BAYRAM S.

Journal of Construction Engineering, Management & Innovation, cilt.1, sa.4, ss.162-170, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Reference Class Forecasting Method in Predicting Construction Project Duration

BAYRAM S. , Al-Jibouri S.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, cilt.22, sa.3, ss.1132-1142, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Trend Analysis of Final Construction Prices: The Turkish Case

Bayram S.

Journal of Engineering Technology and Applied Sciences, cilt.3, ss.83-93, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Şantiyelerde Yaşanan Güncel İş Kazaları, Çalışan Farkındalıkları ve Eğitim Seviyeleri Arasındaki İlişki

BAYRAM S.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.33, sa.1, ss.241-252, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Ethical problems in the production and inspection of construction in Turkey

Bayram S. , Aydınlı S., Budak A., Oral E.

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.24, ss.461-467, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2018

2018

Cost forecasting using RCF: a case study for planning public building projects costs in Turkey

BAYRAM S. , Al-Jibouri S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTRUCTION MANAGEMENT, cilt.18, sa.5, ss.405-417, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

İnşaat Mühendisliği Eğitiminin Öğrenci Kültürü ve Kişilik Özellikleri Üzerine Etkileri

TANTEKİN ÇELİK G., BAYRAM S. , LAPTALI ORAL E.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.22, sa.3, ss.307-324, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Procurement System from Past to Present in Turkey: A Comparison for the Construction Works

BAYRAM S.

The International Journal of Engineering and Science, cilt.6, sa.10, ss.42-51, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Yapım Maliyeti Tahmininde Birim Fiyat Yöntemi – Yapı Yaklaşık Maliyetleri Kıyaslaması

BAYRAM S. , Öcal M. E. , Laptalı Oral E., ATİŞ C. D.

POLİTEKNİK DERGİSİ, cilt.19, sa.2, ss.175-183, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

İnşaat Atıkları Kavramının Yasal Düzenlemesi ve Hazır Beton Tesisinde Örnek Uygulama

BAYRAM S. , ÖCAL M. E. , ORAL E.

e-Journal of New World Sciences Academy (Engineering Sciences), cilt.7, sa.1, ss.106-118, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Comparing the Benefits of CPM and PERT for the Project Manager in Terms of Different Construction Projects

Taner Z. T. , Parlak Biçer Z. Ö. , Bayram S.

6th International Project and Construction Management Conference (e-IPCMC2020), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2020, ss.301-311

2020

2020

BIM Processes for Light Steel Construction

Büyükçelik M., Bayram S.

6th International Project and Construction Management Conference (e-IPCMC2020), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2020, ss.602-610

2019

2019

Konut Şantiyelerinde Yapım Yönetim Problemleri ve Çözüm Önerilerinin Kayseri Kenti Örneğinde İncelenmesi

Parlak Biçer Z. Ö. , Bayram S. , Sarıkaya D., Çelikesir B., Kahraman E., Dalkılıç S.

III. International Scientific and Vocational Studies Congress - Engineering, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2019, ss.31

2019

2019

Yaklaşık Metraj Birim Ölçülerinin Yapım İşi Projelerindeki Geçerliliğinin Araştırılması

Bayram S.

International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering (iSTE-CE'2019), Hatay, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, ss.774-789

2018

2018

Discussion of a Case File for the Revised Unit Price Practice inConstruction Works

BAYRAM S.

5th International Project and Construction Management Conference (IPCMC 2018), Girne, Kıbrıs (Kktc), 16 - 18 Kasım 2018, ss.1036-1045

2018

2018

BIM KAVRAMININ TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNE ENTEGRASYONU ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

ELMALI Ö., BAYRAM S.

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.5, ss.3469-3479

2018

2018

Trend Analysis of Final Construction Prices: The Turkish Case

BAYRAM S.

5th International Congress on Fundamental and Applied Sciences, Skopje, Makedonya, 18 - 22 Haziran 2018, ss.28

2018

2018

İnşaat Sektöründe İstihdam Edilen Kadın Çalışanların Sorunları Üzerine Bir Araştırma

BAYRAM S. , AYDINLI S., TANTEKİN ÇELİK G., LAPTALI ORAL E.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.358-367

2017

2017

Okul Yapım İşlerinin Proje Sürelerinin Trend Analizi

BAYRAM S.

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1393-1398

2017

2017

Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğrencilerinin Tercih Kararları ve Mesleki Yetkinlikleri: Tomarza Örneği

BAYRAM S. , ÖZBAYRAK A.

VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Sarajevo, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, ss.271-283

2017

2017

Evolution of Turkish Public Procurement System Based on Time-Cost Relationship of the Construction Projects

BAYRAM S.

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1780

2016

2016

İnşaat Projelerinin Maliyet Tahmininde Referans Sınıf Tahmin Yöntemi (RSTY) Kullanımı

Erdinç G., BAYRAM S.

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.913-923

2012

2012

Analysis of Cost and Schedule Variances in Construction Works with Artificial Intelligence Approaches: The Case of Turkey

BAYRAM S. , Öcal M. E. , Laptalı Oral E.

International Students’ Conference of Civil Engineering (ISCCE 2012), Arnavutluk, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.1-11

2011

2011

İnşaat Atıkları Kavramının Yasal Düzenlemesi ve Hazır Beton Tesislerinde Örnek Uygulama

BAYRAM S. , Öcal M. E. , Laptalı Oral E.

6. İnşaat Yönetimi Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, cilt.2, ss.144-157

2010

2010

Türk İnşaat Sektöründe Çalışan İşgücünün Motivasyonunu Etkileyen Faktörler

Bilgi H. F. , BAYRAM S. , Laptalı Oral E.

1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2010, ss.247-259

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapımının Organizasyon ve Standardizasyonu

Parlak Biçer Z. Ö. , Bayram S. , Sarı M., Taner Z. T.

GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR: MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ/I, Prof. Dr. Uğur Çavdar,Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Gündoğan Türker,Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sarı Çavdar,Dr. Öğr. Üyesi Feyza Gürbüz,Arş. Gör. Dr. Canan Başlak, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.172-189, 2020

2019

2019

Konut Şantiyelerinde Yapım Yönetim Problemleri ve Çözüm Önerilerinin Kayseri Kenti Örneğinde İncelenmesi

Parlak Biçer Z. Ö. , Bayram S. , Sarıkaya D., Çelikesir B., Kahraman E., Dalkılıç S.

GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2019: MİMARLIK VE TASARIM, Dr. Öğr. Üyesi Arzu Erçetin,Dr. Dilek Aydemir, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.69-77, 2019

2019

2019

Günümüz ve Geleceğin İnşaat Mühendisi Perspektifinden İSG Farkındalığı

BAYRAM S.

AKADEMİSYENLER, PROFESYONELLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Parlak Biçer Zübeyde Özlem, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.295-321, 2019

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Journal of World Architecture

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2021

Mart 2021

Construction Management and Economics

Diğer Dergiler

Mart 2021

Mart 2021

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2021

Şubat 2021

Yükseköğretim Dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2020

Kasım 2020

Journal of Construction Engineering, Management & Innovation (JCEMI)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2020

Kasım 2020

Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Diğer Dergiler

Ekim 2020

Ekim 2020

ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2020

Eylül 2020

Mimarlık ve Yaşam

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2020

Temmuz 2020

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi: B-Teorik Bilimler

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2020

Mayıs 2020

International Journal of Construction Management

ESCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2020

Mart 2020

Journal of Construction in Developing Countries

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2020

Mart 2020

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTRUCTION MANAGEMENT

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2020

Ocak 2020

ENGINEERING CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTRUCTION MANAGEMENT

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

International Journal of Construction Management

ESCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

Engineering, Construction and Architectural Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

International Journal of Construction Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

International Journal of Construction Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

International Journal of Construction Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

Engineering, Construction and Architectural Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

Production Planning & Control

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

ASCE Journal of Management in Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Engineering, Construction and Architectural Management

AHCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

International Journal of Construction Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

IEEE Transactions on Engineering Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Yükseköğretim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

International Journal of Construction Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

International Journal of Construction Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

International Journal of Construction Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2018

Mart 2018

Engineering, Construction and Architectural Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

International Journal of Construction Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

International Journal of Construction Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

IEEE Transactions on Engineering Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

International Journal of Construction Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2017

Ekim 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Journal of Civil Engineering and Management

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Construction Economics and Building

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

International Journal of Construction Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Engineering Computations

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Engineering, Construction and Architectural Management

AHCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2016

Ekim 2016

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

International Journal of Civil Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Construction Economics and Building

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2016

Nisan 2016

International Journal of Construction Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

ASCE Journal of Management in Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

Engineering, Construction and Architectural Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2015

Aralık 2015

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Doktora, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2015

Ekim 2015

International Journal of Civil Engineering

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2015

Ekim 2015

ASCE Journal of Management in Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

ASCE Journal of Management in Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2014

Kasım 2014

Journal of Civil Engineering and Management

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2014

Şubat 2014

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kasım 2020

Kasım 2020

The 6th International Project and Construction Management Conference (IPCMC2020)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bayram S.
İstanbul, Türkiye

Temmuz 2019

Temmuz 2019

The 7th International Symposium on Project Management (ISPM 2019)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bayram S.
Chongqing, Çin

Haziran 2019

Haziran 2019

International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering (iSTE-CE'2019)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bayram S.
Hatay, Türkiye

Kasım 2018

Kasım 2018

IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions (IEEE ICTMOD)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bayram S.
Marrakush, Fas

Kasım 2018

Kasım 2018

International Conference on Civil, Architecture and Disaster Prevention (ICCADP 2018)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bayram S.
Hefei, Çin

Kasım 2017

Kasım 2017

International Advanced Researches and Engineering Congress (IAREC 2017)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bayram S.
Osmaniye, Türkiye

Ödüller

Nisan 2018

Nisan 2018

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı

TÜBİTAK

Aralık 2017

Aralık 2017

Best Reviewer Award

International Advance Researches in Engineering Congress (IAREC’17)

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı

Tübitak

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı

TÜBİTAKKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering (iSTE-CE'2019)

Oturum Başkanı

Hatay-Türkiye

2018

2018

5th International Congress on Fundamental and Applied Sciences

Katılımcı

Skopje-Makedonya

2017

2017

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)

Oturum Başkanı

Adana-Türkiye

2017

2017

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2017

2017

VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Oturum Başkanı

Sarajevo-Bosna-Hersek

2016

2016

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2012

2012

International Students’ Conference of Civil Engineering (ISCCE 2012)

Katılımcı

Tirana-Arnavutluk

2011

2011

6. İnşaat Yönetimi Kongresi

Katılımcı

Bursa-Türkiye

2011

2011

İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2011

2011

25. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2010

2010

1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2009

2009

5. Yapı İşletmesi / Yapım Yönetimi Kongresi

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

Burslar

2014 - 2015

2014 - 2015

2219-Yurtdisi Doktora Sonrasi Arastirma Destegi

TÜBİTAK

2009 - 2013

2009 - 2013

2211-Yurt İçi Doktora Bursu

TÜBİTAK

2007 - 2008

2007 - 2008

RWTH Aachen University, Faculty of Civil Engineering, Institute and Chair of Solid Construction

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 39

h-indeksi (WOS): 3

Jüri Üyelikleri

Şubat-2021

Şubat 2021

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Erciyes Üniversitesi

Kasım-2020

Kasım 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Kasım-2020

Kasım 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Ekim-2020

Ekim 2020

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - İskenderun Teknik Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Erciyes Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - Erciyes Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Jürisi - Çukurova Üniversitesi

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - Erciyes Üniversitesi

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - Erciyes Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - Erciyes Üniversitesi

Mart-2017

Mart 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - Erciyes Üniversitesi

Şubat-2016

Şubat 2016

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Jürisi - Çukurova Üniversitesi

Duyurular & Dokümanlar

Şantiye Tekniği Ders Notları Hakkında
Duyuru
16.03.2021

Şantiye Tekniği Ders Notları, ERUDM platformu üzerinden paylaşılmaktadır. Dersi alan öğrencilere duyurulur.