Assoc. Prof.

SAVAŞ BAYRAM


Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Education Information

2014 - 2015

2014 - 2015

Post Doctorate

Universiteit Twente, Faculty of Engineering Technology (CTW), Department of Construction Management & Engineering, Netherlands

2009 - 2013

2009 - 2013

Doctorate

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Post Graduate

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

2007 - 2008

2007 - 2008

Post Graduate

Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Faculty Of Civil Engineering, Institute And Chair Of Solid Construction, Germany

2002 - 2006

2002 - 2006

Under Graduate

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği , Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Türkiye Kamu İnşaat Projelerindeki Maliyet ve Süre Sapmalarının Yapay Zekâ Yöntemleri ile Kıyaslamalı Analizi

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

2009

2009

Post Graduate

Öngerilmeli Betondan Boşluklu Verev Plak Köprülerin Yapay Sinir Ağları ile Analizi

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

B1 Intermediate

B1 Intermediate

German

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı

Occupational Health and Safety

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

2018

2018

Newton Fonu Bilgi Günü

Vocational Training

Erciyes Teknopark

2017

2017

Ölçme Değerlendirme Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı

Quality Management

Erciyes Üniversitesi

2007

2007

Intensivkurs für Studienbewerber und Schnelllerner

Foreign Language

Sprachenakademie Aachen

Research Areas

Civil Engineering, Building Management, Informatics in Construction Management, Construction Management

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

2014 - 2018

2014 - 2018

Assistant Professor

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

2006 - 2014

2006 - 2014

Research Assistant

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

MÜDEK Komisyonu Başkanı

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

2020 - Continues

2020 - Continues

Bölüm Mezuniyet Komisyonu Üyesi

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

2017 - 2020

2017 - 2020

Bölüm İntibak Komisyonu Başkanı

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

2017 - 2018

2017 - 2018

Birim Stratejik Plan Komisyonu Başkanı

Erciyes University, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu

2017 - 2018

2017 - 2018

Birim Kalite Komisyonu Başkanı

Erciyes University, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Director of Vocational School

Kayseri Üniversitesi, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Vocatıonal School

2013 - 2014

2013 - 2014

MÜDEK Komisyonu Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Staj Komisyonu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

2010 - 2012

2010 - 2012

Burs Komisyonu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Courses

Doctorate

Doctorate

Profesyonel İnşaat Yönetimi

Under Graduate

Under Graduate

Şantiye Tekniği

Post Graduate

Post Graduate

Proje Planlaması ve Kontrolü

Under Graduate

Under Graduate

Yapı İşletmesi

Under Graduate

Under Graduate

İhale Yönetmelikleri ve Hakediş

Post Graduate

Post Graduate

Sözleşme ve Şartname Düzenlenmesi

Doctorate

Doctorate

İnşaat Yönetiminde Sistem Planlama

Under Graduate

Under Graduate

Mühendislik Yönetimi ve İnsan İlişkileri

Under Graduate

Under Graduate

Bilgisayar Programlama

Associate Degree

Associate Degree

Büro ve Şantiye Organizasyonu

Under Graduate

Under Graduate

Mimarlık Bilgisi ve Yapı Elemanları

Under Graduate

Under Graduate

Mimari Tasarım VIII

Under Graduate

Under Graduate

Insaat Projelerinin Yonetimi-I

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2017

2017

Duration Prediction Models for Construction Projects: In Terms of Cost or Physical Characteristics?

BAYRAM S.

KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol.21, no.6, pp.2049-2060, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2016

2016

Efficacy of Estimation Methods in Forecasting Building Projects' Costs

Bayram S. , AL-JIBOURI S.

JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT, vol.142, no.11, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2016

2016

Application of Reference Class Forecasting in Turkish Public Construction Projects: Contractor Perspective

BAYRAM S. , AL-JIBOURI S.

JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING, vol.32, no.3, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Yapı ve İmalat Sektörlerinde Tükenmişlik Düzeyi ile İş Doyumu Kıyaslaması

Şenyiğit E. , Bayram S.

İleri Mühendislik Çalışmaları ve Teknolojileri Dergisi, vol.2, no.1, pp.39-52, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Çağımızın Meslek Hastalığı Mobbing ve Yapı Sektöründe Bir Araştırma

Bayram S. , Parlak Biçer Z. Ö.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.30, no.1, pp.58-67, 2021 (National Refreed University Journal)

2020

2020

Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) Kapsamında Geleneksel Metraj ile Yazılımın Karşılaştırılması

Bayram S.

Yapı Bilgi Modelleme, vol.2, no.2, pp.58-65, 2020 (International Refereed University Journal)

2020

2020

Comprehensive Analysis of OSH Practices from Perspectives of Turkish Construction Stakeholders

Bayram S. , Özbayrak A.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.22, no.66, pp.875-885, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

Occupational Expectations and Career Plans of Civil Engineering Students

Aydınlı S., Tantekin Çelik G., Bayram S. , Oral E.

YUKSEKOGRETIM DERGISI, vol.10, no.1, pp.38-50, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin İnşaat Sektöründeki Yansımaları Üzerine Bir Çalışma

Bayram S.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.17, pp.96-102, 2019 (National Refreed University Journal)

2018

2018

Revised Unit Price Practice in Turkish Construction Works

BAYRAM S.

Journal of Construction Engineering, Management & Innovation, vol.1, no.4, pp.162-170, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Reference Class Forecasting Method in Predicting Construction Project Duration

BAYRAM S. , Al-Jibouri S.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, vol.22, no.3, pp.1132-1142, 2018 (International Refereed University Journal)

2018

2018

Trend Analysis of Final Construction Prices: The Turkish Case

Bayram S.

Journal of Engineering Technology and Applied Sciences, vol.3, pp.83-93, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Şantiyelerde Yaşanan Güncel İş Kazaları, Çalışan Farkındalıkları ve Eğitim Seviyeleri Arasındaki İlişki

BAYRAM S.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.241-252, 2018 (National Refreed University Journal)

2018

2018

Ethical problems in the production and inspection of construction in Turkey

Bayram S. , Aydınlı S., Budak A., Oral E.

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.24, pp.461-467, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2018

2018

Cost forecasting using RCF: a case study for planning public building projects costs in Turkey

BAYRAM S. , Al-Jibouri S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTRUCTION MANAGEMENT, vol.18, no.5, pp.405-417, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2017

2017

İnşaat Mühendisliği Eğitiminin Öğrenci Kültürü ve Kişilik Özellikleri Üzerine Etkileri

TANTEKİN ÇELİK G., BAYRAM S. , LAPTALI ORAL E.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.22, no.3, pp.307-324, 2017 (National Refreed University Journal)

2017

2017

Procurement System from Past to Present in Turkey: A Comparison for the Construction Works

BAYRAM S.

The International Journal of Engineering and Science, vol.6, no.10, pp.42-51, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Yapım Maliyeti Tahmininde Birim Fiyat Yöntemi – Yapı Yaklaşık Maliyetleri Kıyaslaması

BAYRAM S. , Öcal M. E. , Laptalı Oral E., ATİŞ C. D.

POLİTEKNİK DERGİSİ, vol.19, no.2, pp.175-183, 2016 (National Refreed University Journal)

2015

2015

Mühendislik öğrencilerinin öğrenim yeterlilikleri ve mesleki yetkinlikleri: inşaat mühendisliği öğrenci perspektifi

BAYRAM S. , Tantekin Çelik G., Laptalı Oral E.

Turkish Journal of Education, vol.4, no.1, pp.4-18, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

İnşaat Atıkları Kavramının Yasal Düzenlemesi ve Hazır Beton Tesisinde Örnek Uygulama

BAYRAM S. , ÖCAL M. E. , ORAL E.

e-Journal of New World Sciences Academy (Engineering Sciences), vol.7, no.1, pp.106-118, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Comparing the Benefits of CPM and PERT for the Project Manager in Terms of Different Construction Projects

Taner Z. T. , Parlak Biçer Z. Ö. , Bayram S.

6th International Project and Construction Management Conference (e-IPCMC2020), İstanbul, Turkey, 12 - 14 November 2020, pp.301-311

2020

2020

BIM Processes for Light Steel Construction

Büyükçelik M., Bayram S.

6th International Project and Construction Management Conference (e-IPCMC2020), İstanbul, Turkey, 12 - 14 November 2020, pp.602-610

2019

2019

Konut Şantiyelerinde Yapım Yönetim Problemleri ve Çözüm Önerilerinin Kayseri Kenti Örneğinde İncelenmesi

Parlak Biçer Z. Ö. , Bayram S. , Sarıkaya D., Çelikesir B., Kahraman E., Dalkılıç S.

III. International Scientific and Vocational Studies Congress - Engineering, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 June 2019, pp.31

2019

2019

Yaklaşık Metraj Birim Ölçülerinin Yapım İşi Projelerindeki Geçerliliğinin Araştırılması

Bayram S.

International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering (iSTE-CE'2019), Hatay, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.774-789

2018

2018

Discussion of a Case File for the Revised Unit Price Practice inConstruction Works

BAYRAM S.

5th International Project and Construction Management Conference (IPCMC 2018), Girne, Cyprus (Kktc), 16 - 18 November 2018, pp.1036-1045

2018

2018

BIM KAVRAMININ TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNE ENTEGRASYONU ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

ELMALI Ö., BAYRAM S.

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, vol.5, pp.3469-3479

2018

2018

Trend Analysis of Final Construction Prices: The Turkish Case

BAYRAM S.

5th International Congress on Fundamental and Applied Sciences, Skopje, Macedonia, 18 - 22 June 2018, pp.28

2018

2018

İnşaat Sektöründe İstihdam Edilen Kadın Çalışanların Sorunları Üzerine Bir Araştırma

BAYRAM S. , AYDINLI S., TANTEKİN ÇELİK G., LAPTALI ORAL E.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.358-367

2017

2017

Okul Yapım İşlerinin Proje Sürelerinin Trend Analizi

BAYRAM S.

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.1393-1398

2017

2017

Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğrencilerinin Tercih Kararları ve Mesleki Yetkinlikleri: Tomarza Örneği

BAYRAM S. , ÖZBAYRAK A.

VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.1, pp.271-283

2017

2017

Evolution of Turkish Public Procurement System Based on Time-Cost Relationship of the Construction Projects

BAYRAM S.

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2017, pp.1780

2016

2016

İnşaat Projelerinin Maliyet Tahmininde Referans Sınıf Tahmin Yöntemi (RSTY) Kullanımı

Erdinç G., BAYRAM S.

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.913-923

2012

2012

Analysis of Cost and Schedule Variances in Construction Works with Artificial Intelligence Approaches: The Case of Turkey

BAYRAM S. , Öcal M. E. , Laptalı Oral E.

International Students’ Conference of Civil Engineering (ISCCE 2012), Albania, 1 - 04 May 2012, pp.1-11

2011

2011

İnşaat Atıkları Kavramının Yasal Düzenlemesi ve Hazır Beton Tesislerinde Örnek Uygulama

BAYRAM S. , Öcal M. E. , Laptalı Oral E.

6. İnşaat Yönetimi Kongresi, Bursa, Turkey, 1 - 04 November 2011, vol.2, pp.144-157

2010

2010

Türk İnşaat Sektöründe Çalışan İşgücünün Motivasyonunu Etkileyen Faktörler

Bilgi H. F. , BAYRAM S. , Laptalı Oral E.

1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2010, pp.247-259

Books & Book Chapters

2020

2020

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapımının Organizasyon ve Standardizasyonu

Parlak Biçer Z. Ö. , Bayram S. , Sarı M., Taner Z. T.

in: GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR: MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ/I, Prof. Dr. Uğur Çavdar,Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Gündoğan Türker,Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sarı Çavdar,Dr. Öğr. Üyesi Feyza Gürbüz,Arş. Gör. Dr. Canan Başlak, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.172-189, 2020

2019

2019

Konut Şantiyelerinde Yapım Yönetim Problemleri ve Çözüm Önerilerinin Kayseri Kenti Örneğinde İncelenmesi

Parlak Biçer Z. Ö. , Bayram S. , Sarıkaya D., Çelikesir B., Kahraman E., Dalkılıç S.

in: GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2019: MİMARLIK VE TASARIM, Dr. Öğr. Üyesi Arzu Erçetin,Dr. Dilek Aydemir, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.69-77, 2019

2019

2019

Günümüz ve Geleceğin İnşaat Mühendisi Perspektifinden İSG Farkındalığı

BAYRAM S.

in: AKADEMİSYENLER, PROFESYONELLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Parlak Biçer Zübeyde Özlem, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.295-321, 2019

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Journal of World Architecture

Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2006 - Continues

2006 - Continues

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Member

Scientific Refereeing

June 2021

June 2021

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2021

March 2021

Construction Management and Economics

Other journals

March 2021

March 2021

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

February 2021

February 2021

Yükseköğretim Dergisi

Journal Indexed in ESCI

November 2020

November 2020

Journal of Construction Engineering, Management & Innovation (JCEMI)

Other Indexed Journal

November 2020

November 2020

Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Other Journals

October 2020

October 2020

ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING

SCI Journal

September 2020

September 2020

Mimarlık ve Yaşam

Other Indexed Journal

July 2020

July 2020

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi: B-Teorik Bilimler

National Scientific Refreed Journal

May 2020

May 2020

International Journal of Construction Management

Journal Indexed in ESCI

March 2020

March 2020

Journal of Construction in Developing Countries

Other Indexed Journal

March 2020

March 2020

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTRUCTION MANAGEMENT

National Scientific Refreed Journal

January 2020

January 2020

ENGINEERING CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT

National Scientific Refreed Journal

November 2019

November 2019

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2019

November 2019

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTRUCTION MANAGEMENT

National Scientific Refreed Journal

August 2019

August 2019

JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING

SCI Journal

July 2019

July 2019

International Journal of Construction Management

Journal Indexed in ESCI

February 2019

February 2019

Engineering, Construction and Architectural Management

Other Indexed Journal

January 2019

January 2019

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2019

January 2019

International Journal of Construction Management

Other Indexed Journal

December 2018

December 2018

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2018

December 2018

International Journal of Construction Management

Other Indexed Journal

November 2018

November 2018

International Journal of Construction Management

Other Indexed Journal

November 2018

November 2018

Engineering, Construction and Architectural Management

Other Indexed Journal

November 2018

November 2018

Production Planning & Control

SCI Journal

October 2018

October 2018

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2018

September 2018

ASCE Journal of Management in Engineering

SCI Journal

August 2018

August 2018

Engineering, Construction and Architectural Management

Journal Indexed in AHCI

July 2018

July 2018

International Journal of Construction Management

Other Indexed Journal

June 2018

June 2018

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2018

June 2018

Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture

Other Indexed Journal

June 2018

June 2018

IEEE Transactions on Engineering Management

Other Indexed Journal

June 2018

June 2018

Yükseköğretim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2018

May 2018

International Journal of Construction Management

Other Indexed Journal

April 2018

April 2018

International Journal of Construction Management

Other Indexed Journal

April 2018

April 2018

International Journal of Construction Management

Other Indexed Journal

March 2018

March 2018

Engineering, Construction and Architectural Management

Other Indexed Journal

February 2018

February 2018

International Journal of Construction Management

Other Indexed Journal

January 2018

January 2018

International Journal of Construction Management

Other Indexed Journal

January 2018

January 2018

IEEE Transactions on Engineering Management

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

International Journal of Construction Management

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Adana Science And Technology University, Turkey

October 2017

October 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Erciyes University, Turkey

August 2017

August 2017

Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture

Other Indexed Journal

August 2017

August 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Adana Science And Technology University, Turkey

May 2017

May 2017

Journal of Civil Engineering and Management

SCI Journal

May 2017

May 2017

Construction Economics and Building

Other Indexed Journal

April 2017

April 2017

International Journal of Construction Management

Other Indexed Journal

March 2017

March 2017

Engineering Computations

SCI Journal

February 2017

February 2017

Engineering, Construction and Architectural Management

Journal Indexed in AHCI

February 2017

February 2017

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2017

January 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Erciyes University, Turkey

October 2016

October 2016

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2016

October 2016

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2016

June 2016

International Journal of Civil Engineering

SCI Journal

May 2016

May 2016

Construction Economics and Building

Other Indexed Journal

April 2016

April 2016

International Journal of Construction Management

Other Indexed Journal

January 2016

January 2016

ASCE Journal of Management in Engineering

SCI Journal

January 2016

January 2016

Engineering, Construction and Architectural Management

Other Indexed Journal

December 2015

December 2015

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP PhD, Erciyes University, Turkey

October 2015

October 2015

ASCE Journal of Management in Engineering

SCI Journal

October 2015

October 2015

International Journal of Civil Engineering

Journal Indexed in SSCI

April 2015

April 2015

ASCE Journal of Management in Engineering

SCI Journal

November 2014

November 2014

Journal of Civil Engineering and Management

SCI Journal

February 2014

February 2014

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

Kasım 2020

Kasım 2020

The 6th International Project and Construction Management Conference (IPCMC2020)

Scientific Congress

Bayram S.
İstanbul, Turkey

Temmuz 2019

Temmuz 2019

The 7th International Symposium on Project Management (ISPM 2019)

Scientific Congress

Bayram S.
Chongqing, China

Haziran 2019

Haziran 2019

International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering (iSTE-CE'2019)

Scientific Congress

Bayram S.
Hatay, Turkey

Kasım 2018

Kasım 2018

IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions (IEEE ICTMOD)

Scientific Congress

Bayram S.
Marrakush, Morocco

Kasım 2018

Kasım 2018

International Conference on Civil, Architecture and Disaster Prevention (ICCADP 2018)

Scientific Congress

Bayram S.
Hefei, China

Kasım 2017

Kasım 2017

International Advanced Researches and Engineering Congress (IAREC 2017)

Scientific Congress

Bayram S.
Osmaniye, Turkey

Awards

April 2018

April 2018

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı

TÜBİTAK

December 2017

December 2017

Best Reviewer Award

International Advance Researches in Engineering Congress (IAREC’17)

August 2017

August 2017

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı

Tübitak

May 2017

May 2017

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı

TÜBİTAKEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering (iSTE-CE'2019)

Session Moderator

Hatay-Turkey

2018

2018

5th International Congress on Fundamental and Applied Sciences

Attendee

Skopje-Macedonia

2017

2017

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)

Session Moderator

Adana-Turkey

2017

2017

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering

Attendee

Nevşehir-Turkey

2017

2017

VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Session Moderator

Sarajevo-Bosnia And Herzegovina

2016

2016

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

Attendee

Eskişehir-Turkey

2012

2012

International Students’ Conference of Civil Engineering (ISCCE 2012)

Attendee

Tirana-Albania

2011

2011

6. İnşaat Yönetimi Kongresi

Attendee

Bursa-Turkey

2011

2011

İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu

Attendee

Muğla-Turkey

2011

2011

25. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

Attendee

Kayseri-Turkey

2010

2010

1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

2009

2009

5. Yapı İşletmesi / Yapım Yönetimi Kongresi

Attendee

Eskişehir-Turkey

Scholarships

2014 - 2015

2014 - 2015

2219-Yurtdisi Doktora Sonrasi Arastirma Destegi

TUBITAK

2009 - 2013

2009 - 2013

2211-Yurt İçi Doktora Bursu

TUBITAK

2007 - 2008

2007 - 2008

RWTH Aachen University, Faculty of Civil Engineering, Institute and Chair of Solid Construction

Other International Organizations

Citations

Total Citations (WOS): 42

h-index (WOS): 4

Jury Memberships

February-2021

February 2021

Post Graduate

Post Graduate - Karadeniz Teknik Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Erciyes Üniversitesi

November-2020

November 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

November-2020

November 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

October-2020

October 2020

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - İskenderun Teknik Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Erciyes Üniversitesi

January-2019

January 2019

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jürisi - Erciyes Üniversitesi

December-2018

December 2018

Doctorate

Doktora Tez Jürisi - Çukurova Üniversitesi

July-2018

July 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jürisi - Erciyes Üniversitesi

February-2018

February 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jürisi - Erciyes Üniversitesi

June-2017

June 2017

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jürisi - Erciyes Üniversitesi

March-2017

March 2017

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jürisi - Erciyes Üniversitesi

February-2016

February 2016

Doctorate

Doktora Tez Jürisi - Çukurova Üniversitesi

Announcements & Documents

Şantiye Tekniği Ders Notları Hakkında
Announcement
3/16/2021

Şantiye Tekniği Ders Notları, ERUDM platformu üzerinden paylaşılmaktadır. Dersi alan öğrencilere duyurulur.