Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The impact of sleep duration on frailty in community-dwelling Turkish older adults

SLEEP AND BIOLOGICAL RHYTHMS, cilt.18, sa.3, ss.243-248, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Skin findings of geriatric patients in Turkey: A 5-year survey

DERMATOLOGICA SINICA, cilt.33, sa.4, ss.196-200, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Limited utility of adipokine levels in the diagnosis of malnutrition in the elderly

AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH, cilt.26, sa.2, ss.229-234, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cytomegalovirus esophagitis precipitated with immunosuppression in elderly giant cell arteritis patients

AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH, cilt.25, sa.2, ss.215-218, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Olanzapine as a cause of peripheric edema in an elderly man

AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH, cilt.25, sa.1, ss.115-117, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Which body mass index (BMI) is better in the elderly for functional status?

ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, cilt.54, sa.1, ss.78-81, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Impact of Oral Health on Nutritional Status in Community-dwelling Older Adults in Turkey

European Journal of Geriatrics and Gerontology, cilt.1, sa.1, ss.29-35, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Prevalence of urinary incontinence and related risk factors in community-dwelling elderly

Asian Pacific Journal of Health Sciences, cilt.5, ss.105-110, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yaşlıda Hipertansiyon TedavisindeYenilikler

Türkiye Klinikleri, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lifestyle of Elder Individuals and Their Relationship with Neighborhood

Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, cilt.2, sa.1, ss.1-6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA İDRAR KAÇIRMA PROBLEMİ VE MOBİLİTE İLE İLİŞKİSİ

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FEAR OF FALLING IN ELDERLY PEOPLE LIVING IN REST HOME AND RELATED FACTORS

Gaziantep Medical Journal, ss.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakımda Yaşlı Hasta Mortalitesi: Yaş Risk Faktörü Mü?

Yoğun Bakım Derg, sa.5, ss.26-29, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SARCOPENIA IN HOSPITALIZED PATIENTS AND RELATED FACTORS: A MULTICENTER STUDY

AKADEMİK GERİATRİ DERNEĞİ e-Kongre 2020. COVID-19 ve Geriatride Güncelleme, 17 - 18 Ekim 2020, ss.64

Association of Anticholinergic Burden With Cognitive and Physical Functions in Older Adults

Akademik Geriatri Derneği E-Kongre 2020, İstanbul, Türkiye, 18 Ekim 2020

Sleep Quality in the Community-Dwelling Elderly in Kayseri, Turkey: A Cross-sectional Study

5th Conference of the Association of general practice/family medicine of South-East Europe, Budva, KARADAĞ, 25 - 28 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaşlı Hasta Güvenliği Ve Risk Yönetimi

Hasta Güvenliği Ve Risk Yönetimi, Nilgün Bozbuğa, Cengiz Yakıncı, Editör, İnönü Üniversitesi, Malatya, ss.255-259, 2020

Yaşlı Sağlığı

Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Koruyucu Sağlık Rehberi, Yakıncı Cengiz, Almiş Habip, Editör, İnönü Üniversitesi Yayın Evi, Malatya, ss.263-268, 2020

Kırılgan Yaşlı

Yaşlıda Sık Görülen Geriatrik Sendromlar, Emine Özmete, Editör, Hedef, ss.58-65, 2018