Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2013 Tıpta Yandal Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Geriatri/ İç Hastalıkları, Türkiye

 • 2002 - 2007 Tıpta Uzmanlık

  Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İç Hastalıkları, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Tıpta Uzmanlık

  Huzur Evinde Kalan Sakinlerin Malnütrisyon Ve Malnütrisyon Riski İle Mortalite Arasındaki İlişki

  İstanbul Üniversitesi, Geriatri, Geriatri/ İç Hastalıkları

 • 2007 Tıpta Uzmanlık

  Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Serum CRP Ve Fibrinojen İle Mikrovasküler Komplikasyaonlar Arasındaki İlişki

  Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İç Hastalıkları

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014Program Değerlendirme Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tıp Eğitimi AD

 • 2014Eğitim Becerileri Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tıp Eğitimi AD

 • 2013Ölçme ve Değerlendirme Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tıp Eğitimi AD