Education Information

Education Information

 • 2017 - 2022 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2011 - 2015 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halkbilimi , Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  A Research on Identity and Memory of Selanik Refugees in the Context of Food Culture in Niğde Province Sustainable Development

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2015 Postgraduate

  Karamanlı Mübadil Halk Kültürü Bağlamında Neokesaria Köyünde Geçiş Törenleri

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halkbilimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B2 Upper Intermediate Greek