Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cardiac Masses: Pathological and Surgical Features - A Multicenter Study.

Brazilian journal of cardiovascular surgery, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Relationship of genetic factors with development of aortic dissection and aneurysm

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.26, ss.557-564, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nonthermal, Nontumescent Endovenous Treatment of Varicose Veins.

Annals of vascular surgery, cilt.36, ss.231-235, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Rüptüre Aort Anevrizmalarında Endovasküler Tedavi Deneyimlerimiz

Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2018, ss.154-157 Creative Commons License

Torasik çıkış (outlet) sendromunun vasküler komplikasyonları

13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.314

Isolated jugular vein aneurysm: A case report and review of the literature

9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mart 2013, cilt.16, no.1, ss.116-117

Vasküler malformasyonlu hastalarda malpraktis

Vasküler Anomaliler Derneği 1. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.12