Publications

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Dört Rotorlu Uçan Robotik Sistem Üzerinden Sinir Ağı Kullanılarak Nesne Tespit Edilmesi

Fırat Üniversitesi Uzay ve Savunma Teknolojileri dergisi, vol.1, no.1, pp.133-136, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of the SLAM Performance of the Multirotor MAV Developed for the Analysis of Orchards

International Conference on Reliable Systems Engineering, ICoRSE 2022, Virtual, Online, 8 - 09 September 2022, vol.534 LNNS, pp.247-254 identifier

MİNİ İNSANSIZ HAVA ARACI İLE DERİN ÖĞRENME YÖNTEMİ KULLANILARAK REKOLTE BELİRLEME UYGULAMASI

21.Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Edirne, Turkey, 13 - 15 September 2023, pp.1-5 Sustainable Development

Tarımsal Verimliliği Arttırması İçin Geliştirilen Uçan Robotik Sisteme Gazebo Ortamında EKVH Uygulanması

19. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 15 - 17 September 2021, pp.309-313

Examination of the Effect of Hyperparameters on Object Detection in the Orchard Using Deep Learning

International Conference on Reliable Systems Engineering, Bucuresti, Romania, 7 - 08 September 2023, vol.762, pp.616-621 Sustainable Development