Projects

BUZAĞILARDA PROİNFLAMATUVAR SİTOKİNLER, AKUT FAZ PROTEİNLERİ, RUMEN METAGENOMİK PROFİLİ, RUMEN SIVISI DEĞİŞKENLERİ İLE PERFORMANS ÜZERİNE MERYEMANA DİKENİ (Silybum marianum) YAĞININ ETKİSİ

KARA K. (Executive), PİRCİ G.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - Continues

ADAÇAYI (Salvia Officinalis L) UÇUCU YAĞININ BUZAĞILARDA PERFORMANS, RUMEN PARAMETRELERİ, İMMUNGLOBULİN, İNTERLÖKİN, TÜMÖR NEKROZİS FAKTÖR VE SERUM AMİLOİD-A ÜZERİNE ETKİSİ

KARA K. (Executive), PİRCİ G.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

ATLARDA KABA YEMLERİN SİNDİRİM DÜZEYLERİNİN FARKLI İN VİTRO SİNDİRİM TEKNİKLERİ İLE SAPTANMASI

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

PREMİUM VE EKONOMİK SINIF KURU TİP YETİŞKİN KÖPEK MAMALARININ BAZI MİKOTOKSİN DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KARA K. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

Plantago Lanceolata Bitkisinin Kültüre Edilmesi Ve Farklı Yem Bitkileriyle Kuzularda Performans, Besin Madde Sindirilebilirliği, Rumen Parametreleri, Et Kalitesi Ve Et Raf Ömrü Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

TUBITAK Project, 2021 - 2023

FERMENTE ÜZÜM POSASININ SÜT SIĞIRI RASYONUNDA FARKLI ORANLARDA KULLANIMININ İN VİTRO TOTAL GAZ VE METAN ÜRETİMİ İLE SİNDİRİLEBİLİRLİK VE RUMEN SIVISI DEĞİŞKENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

HOLSTEIN BUZAĞILARIN FARKLI ORANLARDA LAVANTA UÇUCU YAĞI (Lavandula angustifolia) İÇEREN SÜT İLE BESLENMESİNİN BÜYÜME PERFORMANSI, RUMEN PARAMETRELERİ VE BAZI KAN DEĞİŞKENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

KARA K. (Executive), PİRCİ G.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

PLANTAGO MAJOR, PLANTAGO LANCEOLATA VE PLANTAGO MEDİA HASIL VE SİLAJLARININ BESİN MADDE, İN VİTRO SİNDİRİM, TOTAL GAZ-METAN ÜRETİMİ VE RUMİNAL METAGENOMİK ANALİZİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022