Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Dünyasının Gündeminde Tartışılan Sorunlar

Asya-Avrupa Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, ss.50-59, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Misyonerlik Ve Türkiye Ye Yönelik Misyonerlik Faaliyetleri

Türklük Bilimi Araştırmaları, ss.327-342, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Osmanlı-İran Arasında Kasr-ıŞirin Barış Anlaşması (1639)

Türk Kültürü, YIL XXXIX, sa.460, ss.479-493, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Osmanlı Devleti'nde Medreseler

Türk Kültürü, YIL XXXIX, sa.456, ss.205-216, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

XVI. Asrın İkinci Yarısına Doğru Rusların Türk İllerinden Kazan ve Astarhan'ı İşgal Etmeleri

Türk Kültürü, YIL XXXIX, sa.454, ss.90-96, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Yavuz Sultan Selim Devri(1512-1520) Osmanlı-Özbek Münasebetleri

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.1, ss.88-102, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn Seferi (1533-1535) Öncesi Anadolu'da Ortaya Çıkan Bazı Gelişmeler

Türk Kültürü Yıl XXXVIII, sa.442, ss.85-102, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Irak ve Suriye'nin Tarihi Coğrafyası ve XIX. Yüzyıl Sonu İtibariyle İdari Konumu

Türk Kültürü, sa.441, ss.18-31, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Osmanlı-Özbek Siyasi İlişkileri (1530-1555)

Türk Kültürü, sa.437, ss.523-534, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Osmanlı Türkiyesi'nde Azınlık Okulları (XIX. Yüzyıl)

Türk Kültürü, sa.431, ss.151-159, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pazarören Köy Enstitüsü Hakkında

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, cilt.41, sa.490, ss.4-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Turan Mahallesinde ”3 Mayıs 2018 Türkçüler Günü”

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, cilt.41, sa.488, ss.8-9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Türkistan Davası ve Mehmet Kasım Cantürk

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, cilt.41, sa.485, ss.24-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Milli Eğitiminde Tanzimattan Cumhuriyete Öğretmen Yetiştirme Sistemi

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, cilt.41, sa.483, ss.10-13, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din: İslamdır, İSlam: Güzel Ahlaktır.

Erciyes Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Aktif Öğrenme ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

International Journal of Field Education, cilt.3, sa.1, ss.42-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19. yüzyılda Osmanlı İdaresinde Kudüs Mutasarrıflığı

Erciyes Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nevruz Bayramı ve Türk Dünyası

Bilgi Yurdu, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Midyat

Erciyes Dergisi, sa.468, ss.22-23, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşme ve Türk Birliği

Türk Yurdu, cilt.36, sa.68, ss.44-50, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağdat ın Osmanlı Hakimiyetine Girmesi ve Kanuni nin Bağdat taki Faaliyetleri

Yeni Türkiye, sa.84, ss.190-202, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanzimat Dönemi ve Sonrasında Özel Öğeretim ve Yabancı Okullar

Erciyes Dergisi, sa.462, ss.1-4, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanzimat Dönemi ve Sonrasında Özel Öğretim ve Yabancı Okullar

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, cilt.39, sa.462, ss.1-4, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19 Yüzyılda Halep Vilayeti İdaresi

Yeni Türkiye, ss.673-678, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Musul ve Kerkük ün Tarihi Coğrafyası

Yeni Türkiye Dergisi, sa.84, ss.298-306, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı Hun Başbuğu Atila nın Roma Siyaseti

Bilgi Yurdu Gençlik Dergisi, sa.48, ss.16-17, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı Hun Başbuğu Attila nın Roma Siyaseti

Bilgiyurdu Gençlik Dergisi, ss.16-17, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nizamiye Medreseleri

Diyanet, ss.30-33, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

18 Mart Çanakkale Zaferi

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, ss.8-12, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Milli Eğitiminde Öğretmen Yetiştirme Sistemi Üzerine

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, ss.4-9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selçuklulardan Osmanlılara Medreseler ve Yönetim İlişkileri

Prof. Dr. Yahya Akyüz'e Armağan, Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, ss.857-871, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı İlmi Ve Kültürel Hayatına Medreselerin Katkıları

Mostar, ss.30-35, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşme Ve Türk Dünyası

Yeni Ses, ss.44-46, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsanlığın Savaşı Yendiği Yer Çanakkale Zaferi

Paralel, ss.28-32, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokratik Cumhuriyete Giden Yol Ulusal Bağımsızlık

Kapadokya Atılım, ss.56-57, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yakın Dönem Türk Ermeni İlişkileri Üzerine

Türk Yurdu, ss.40-48, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlılar Ile Safeviler Arasında Nasuhpaşa 1612 Ve Serav 1618 Antlaşmaları

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi, ss.124-134, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fatih Devri 1451 1458 Osmanlı Akkoyunlu İlişkileri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İstanbul'un Fethinin Beşyüzellinci Yılı Özel Sayısı), ss.94-118, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Celal-zade Mustafa'nın "Selim-name" Adlı Eserinde Devlet Felsefesi Siyaset ve İdare Anlayışı

Bilge Dergisi, sa.24, ss.85-88, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Milli Birliğimiz ve Avşarlar

Uluslararası Tarih ve Gelişim SürecindeAVŞAR TÜRKMENLERİ KONGRESİBİLDİRİLER KİTABI, 18 - 20 Nisan 2018

1. Haçlı Seferinde Kayseri Maraş Yolu Üzerinde Göksun ve Havalisi Olayları

Uluslararası Selçuklu Dönemnde Maraş Sempozyumu, 17 - 19 Kasım 2016

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Devrinde Yaşanan Siyasi Gelişmeler (1718-1730)

Uluslararası Lale Devrinde OSmanlı Devleti ve Damat İbrahim Paşa Sempozyumu, 9 - 12 Kasım 2017

Anadolu Selçöuklu Devletinin Yıkılışının BAşlangıcı: Kösedağ Savaşı ve Sonuçları

Uluslararası Malazgirtten Osmanlıya Selçuklu Sempozyumu, 22 - 24 Mayıs 2014, sa.1

Adana Ermeni Olayları 1909

Uluslararası Adana Çukurova Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 15 - 16 Aralık 2016

I. Haçlı Seferinde Kayseri-Maraş Yolu Üzerinde Göksun ve Havalisi Olayları

Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2016, cilt.3, sa.1, ss.143-150

Osmanlı Devleti ile Astarhan Hanlığı 1466 1556 Münasebetleri

12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ağustos - 06 Eylül 2014, cilt.2, sa.126, ss.879-884

Kahramanmaraş'ın Değerlerinden Şair Abdürrahim Karakoç

Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Maraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2013, cilt.1, sa.1, ss.351-372

Kahramanmaraş In Değerlerinden Şair Abdürrahim Karakoç

Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Maraş Sempozyumu, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2013

Milli Mücadelede Yahyalı nın Nüfus Yapısı ve Ermeni Olayları

1. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 20 - 21 Eylül 2012

Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim Arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu da Hakimiyet ücadelesi

Şah Hatayi-Sultan Selim Uluslararası Sempozyumu, 1 - 03 Mayıs 2012, sa.1

Damat İbrahim Paşa'nın Nevşehir'de Tanınırlığı

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2011, ss.1-19

Trabzon Valisi Şehzade Selim Ve Faaliyetleri

II. Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih -Dil- Edebiyat Sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2011

Uluslar Arası Dulkadir Beyliği Sempozyumu

XV. Yüzyılın İkinci Yarısında Dulkadiroğulları Devleti Üzerinde Osmanlı-Memlük Rekabeti, Kahramanmaraş, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2011, ss.1-15

Büyük Selçuklu Devleti'nin Türkmenler Tarafından Kuruluşu Faaliyetleri ve Türkmenistan'ın Strstejik Önemi

Türkmen Halkının Kemale Ermesive Dünya Medeniyeti'ne Çıkış Tarihi I. Uluslararası Bilim Konferansı, Aşkabat, Türkmenistan, 22 - 25 Şubat 2011, ss.1-9

Türk Eğitim ve Öğretim Tarihinde Selçuklu Medresesinin Yeri

I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2010, ss.251-267

Memlüklüler ve Osmanlılar Döneminde Tarsus

Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinde Tarsus, Mersin, Türkiye, 28 Ağustos - 30 Mayıs 2010, cilt.1, sa.1, ss.90-99

Kanuni Sultan Süleyman ve Diyarbakır

II. Uluslararası Nebiler Sahabiler Azizler ve Krallar Kenti Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2010, ss.1-39

Develi'de İstiklal Savaşında Kurulan Teşkilatlar ve Develilerin Fedakarlıkları

Milli Mücadele'nin 91. Yılında Develi Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Kuruluşu ve Hizmetleri Panel Bildirileri, Kayseri, Türkiye, 22 - 02 Nisan 2010, ss.9-16

Bağdat'ın Osmanlı Hakimiyetine Girmesi ve Kanuni'nin Bağdat'taki Faaliyetleri

Uluslar arası Bağdat Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2008, ss.583-602

Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinde Eğitim ve Kültür Meseleleri

6. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kırgızistan, 24 - 30 Mayıs 2008, ss.99-108

Osmanlı Devletinde Amerikan Misyonerlerin Ermeni Okullarında Ermeni Milliyetçiline Etkileri

19. YY'da Büyük Devletlerin Ermeni Milliyetçiliğine Etkileri Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2008, ss.61-80

Kerkük ve Musul'un Tarihi Coğrafyası

38. Icanas Uluslar Arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2007, ss.1-13

XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti'nin Karadeniz Siyaseti

III. Uluslar Arası Trabzon ve Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2006, ss.1-24

XIX. YY Osmanlı Yönetiminde Ermeni Okulları ve Faaliyetleri

Uluslararası Türk-Ermeni Toplumu Birlikte Yaşamı Sanatı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2006, ss.77-88

Türkiye'de Misyonerlik

I. Uluslar Arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, İzmir, Türkiye, 9 - 15 Nisan 2006, ss.1-14

Türk Dünyasının Gündeminde Tartışılan Meseleler

Küreselleşme Bağlamında Abrasya Toplumları Konferansı, Bishkek, Kırgızistan, 30 Mart 2006, sa.1, ss.75-85

Musul Vilayeti Tarihi Coğrafyası ve 19. Yüzyılın İkinci Yarısında İdari Yapısı

II. Ortadoğu Sempozyumu (Dünden Bugüne Irak), Elazığ, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2004, cilt.2, ss.393-405

Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu'nun Osmanlı Devleti'ne Katılması

I. Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2004, ss.575-589

Şah İsmail'in Dulkadiroğulları Devleti Üzerine Yaptığı Orta Anadolu Seferi (1507) ve Sonuçları

I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2004, cilt.1, ss.409-419

Milli Mücadele'de Gizik Duran ve Faaliyetleri

IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 10 - 11 Nisan 2003, ss.361-377

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Dünyası ve Türk Birliği

Prof. Dr. Ali Aktan Armağanı, Özen Tok, Muhittin Kapanşahin, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.531-543, 2019

19. yüzyılda Osmanlı idaresinde Musul vilayeti

Tarihi Süreçte Musul ve Musul Sorunu, Tolga AKAY, Süleyman Tekir, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.169-182, 2018

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Devrinde Yaşanan Siyasi Gelişmeler (1718-1730)

Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehir, İlyas Gökhan, Hüseyin Saraç, A. Gökçe Özcan, Editör, Kömen Yayınları, Konya, ss.746-759, 2018

Kanunî Sultan Süleyman Devri Osmanlı Devleti’nin Karadeniz ve Rusya Siyaseti

İslam Tarihi ve Medeniyeti (12), Mehmet ŞEKER, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.367-377, 2018

Kanuni Sultan Süleyman Devri Osmanlı Devleti’nin İran-Safevî Siyaseti (1520- 1566)

İslam Tarihi ve Medeniyeti (12), Mehmet ŞEKER, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.347-366, 2018

Kanunî Sultan Süleyman Devri Osmanlı Devleti’nin Karadeniz ve Rusya Siyaseti

İslam Tarihi ve Medeniyeti (12), Mehmet ŞEKER, Editör, Siyer yayınları, İstanbul, ss.367-377, 2018

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Devrinde Yaşanan Siyasi Gelişmeler (1718-1730)

Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehir, İlyas Gökhan, Hüseyin Saraç, A. Gökçe Özcan, Editör, Kömen Yayınları, Konya, ss.746-759, 2018

pazarören köy enstitüsü

Pınarbaşı’nın tarihi siyaseti sosyal hayatı tarihi eserleri, ekonomisi, edebiyatı dünü bugünü yarını, Prof. Dr. Mustafa Keskin, Editör, İvme matbaa reklam, Kayseri, ss.367-371, 2018

Kanuni Sultan Süleyman Devri Osmanlı Devleti’nin İran-Safevî Siyaseti (1520- 1566)

İslam Tarihi ve Medeniyeti (12), Mehmet ŞEKER, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.347-366, 2018

Kazan-Tataristan Notları

Emin Matbaacılık, Kayseri, 2015

Kazan Tataristan Gezi Notları

Emin Matbaacılık, Kayseri, 2015

Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi ve Sonrası Gelişmeler (1514-1517)

Prof. Dr. Abdülkadir YUVALI Armağanı, Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. Şakir Batmaz, Yrd. Doç. Dr. Erhan Yoska, Editör, Kardeşler Ofset, Kayseri, ss.1135-1168, 2015

Yavuz Sultan Selim’xxin Çaldıran Seferi ve Sonrası Gelişmeler (1514-1517)

Abdulkadir Yuvalı Armağanı, Mustafa Öztürk, Şakir Batmaz ve Erhan Yoska, Editör, Kardeşler Ofset, ss.1135-1168, 2015

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Amerikan Misyonerlerinin Ermeni Okullarına Yönelik Faaliyetleri

Tarih Boyunca Türk Ermeni İlişkileri, Hasan Celal Güzel, Editör, Yeni Türkiye Dergisi, Ankara, ss.1433-1443, 2014

Kars-Ardahan ve Çıldır Havalisi'nin 16. Yüzyıl'da Osmanlı Devleti'ne Katılması

Prof. Dr. Mustafa Keskin Armağanı Türk Tarih ve Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. Remzi KILIÇ, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.703-782, 2014

Kars-Ardahan ve Çıldır Havalisi'nin 16. Yüzyıl'da Osmanlı Devleti'ne Katılması

Prof Dr Mustafa Keskin Armağanı Türk Tarih ve Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. Remzi KILIÇ, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, ss.703-782, 2014

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Amerikan Misyonerlerinin Ermeni Okullarına Yönelik Faaliyetler

Tarih Boyunca Türk Ermeni İlişkileri, Hasan Celal Güzel, Editör, Yeni Türkiye Dergisi, ss.1433-1443, 2014

Osmanlı Devleti'nin İran Politikası (16. ve 17. Yüzyıllar)

Türk Dış Politikası Osmanlı Dönemi, Mustafa Bıyıklı, Editör, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, ss.75-116, 2008

Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Meseleleri

Farklı Yönleriyle Küreselleşme, Mustafa Talas-S.Salih Bildirici, Editör, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, ss.135-156, 2008

Kanuni Devri Osmanlı-İran Münasebetleri (1520-1566)

Iq Kültür Ve Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2006

İnönü Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Malatya, 1995

Ansiklopedide Bölümler

Kayseri Ansiklopedisi

Ülke Yayın Ve Haber, ss.260-263, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Ülke Yayın Ve Haber, ss.406-409, 2017

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss.351-352, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyei Yayınları, ss.169-173, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyei Yayınları, ss., 2009