Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Midyat

Erciyes Dergisi , no.468, pp.22-23, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Küreselleşme ve Türk Birliği

Türk Yurdu , vol.36, no.68, pp.44-50, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

19 Yüzyılda Halep Vilayeti İdaresi

Yeni Türkiye , pp.673-678, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Musul ve Kerkük ün Tarihi Coğrafyası

Yeni Türkiye Dergisi , no.84, pp.298-306, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Nizamiye Medreseleri

Diyanet , pp.30-33, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Küreselleşme Ve Türk Dünyası

Yeni Ses , pp.44-46, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Milli Birliğimiz ve Avşarlar

Uluslararası Tarih ve Gelişim SürecindeAVŞAR TÜRKMENLERİ KONGRESİBİLDİRİLER KİTABI, 18 - 20 April 2018

1. Haçlı Seferinde Kayseri Maraş Yolu Üzerinde Göksun ve Havalisi Olayları

Uluslararası Selçuklu Dönemnde Maraş Sempozyumu, 17 - 19 November 2016

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Devrinde Yaşanan Siyasi Gelişmeler (1718-1730)

Uluslararası Lale Devrinde OSmanlı Devleti ve Damat İbrahim Paşa Sempozyumu, 9 - 12 November 2017

Anadolu Selçöuklu Devletinin Yıkılışının BAşlangıcı: Kösedağ Savaşı ve Sonuçları

Uluslararası Malazgirtten Osmanlıya Selçuklu Sempozyumu, 22 - 24 May 2014, no.1

Adana Ermeni Olayları 1909

Uluslararası Adana Çukurova Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 15 - 16 December 2016

I. Haçlı Seferinde Kayseri-Maraş Yolu Üzerinde Göksun ve Havalisi Olayları

Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 17 - 19 November 2016, vol.3, no.1, pp.143-150

Osmanlı Devleti ile Astarhan Hanlığı 1466 1556 Münasebetleri

12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 August - 06 September 2014, vol.2, no.126, pp.879-884

Kahramanmaraş'ın Değerlerinden Şair Abdürrahim Karakoç

Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Maraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 15 - 16 November 2013, vol.1, no.1, pp.351-372

Kahramanmaraş In Değerlerinden Şair Abdürrahim Karakoç

Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Maraş Sempozyumu, Turkey, 15 - 16 November 2013

Milli Mücadelede Yahyalı nın Nüfus Yapısı ve Ermeni Olayları

1. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 20 - 21 September 2012

Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim Arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu da Hakimiyet ücadelesi

Şah Hatayi-Sultan Selim Uluslararası Sempozyumu, 1 - 03 May 2012, no.1

Damat İbrahim Paşa'nın Nevşehir'de Tanınırlığı

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 16 - 19 November 2011, pp.1-19

Trabzon Valisi Şehzade Selim Ve Faaliyetleri

II. Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih -Dil- Edebiyat Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 May 2011

Uluslar Arası Dulkadir Beyliği Sempozyumu

XV. Yüzyılın İkinci Yarısında Dulkadiroğulları Devleti Üzerinde Osmanlı-Memlük Rekabeti, Kahramanmaraş, Turkey, 29 April - 01 May 2011, pp.1-15

Büyük Selçuklu Devleti'nin Türkmenler Tarafından Kuruluşu Faaliyetleri ve Türkmenistan'ın Strstejik Önemi

Türkmen Halkının Kemale Ermesive Dünya Medeniyeti'ne Çıkış Tarihi I. Uluslararası Bilim Konferansı, Aşkabat, Turkmenistan, 22 - 25 February 2011, pp.1-9

Türk Eğitim ve Öğretim Tarihinde Selçuklu Medresesinin Yeri

I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 27 - 30 September 2010, pp.251-267

Memlüklüler ve Osmanlılar Döneminde Tarsus

Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinde Tarsus, Mersin, Turkey, 28 August - 30 May 2010, vol.1, no.1, pp.90-99

Kanuni Sultan Süleyman ve Diyarbakır

II. Uluslararası Nebiler Sahabiler Azizler ve Krallar Kenti Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 12 - 13 April 2010, pp.1-39

Develi'de İstiklal Savaşında Kurulan Teşkilatlar ve Develilerin Fedakarlıkları

Milli Mücadele'nin 91. Yılında Develi Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Kuruluşu ve Hizmetleri Panel Bildirileri, Kayseri, Turkey, 22 - 02 April 2010, pp.9-16

Bağdat'ın Osmanlı Hakimiyetine Girmesi ve Kanuni'nin Bağdat'taki Faaliyetleri

Uluslar arası Bağdat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2008, pp.583-602

Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinde Eğitim ve Kültür Meseleleri

6. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kyrgyzstan, 24 - 30 May 2008, pp.99-108

Osmanlı Devletinde Amerikan Misyonerlerin Ermeni Okullarında Ermeni Milliyetçiline Etkileri

19. YY'da Büyük Devletlerin Ermeni Milliyetçiliğine Etkileri Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 22 - 24 May 2008, pp.61-80

Kerkük ve Musul'un Tarihi Coğrafyası

38. Icanas Uluslar Arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.1-13

XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti'nin Karadeniz Siyaseti

III. Uluslar Arası Trabzon ve Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 16 - 18 May 2006, pp.1-24

XIX. YY Osmanlı Yönetiminde Ermeni Okulları ve Faaliyetleri

Uluslararası Türk-Ermeni Toplumu Birlikte Yaşamı Sanatı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 20 - 22 April 2006, pp.77-88

Türkiye'de Misyonerlik

I. Uluslar Arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, İzmir, Turkey, 9 - 15 April 2006, pp.1-14

Türk Dünyasının Gündeminde Tartışılan Meseleler

Küreselleşme Bağlamında Abrasya Toplumları Konferansı, Bishkek, Kyrgyzstan, 30 March 2006, no.1, pp.75-85

Musul Vilayeti Tarihi Coğrafyası ve 19. Yüzyılın İkinci Yarısında İdari Yapısı

II. Ortadoğu Sempozyumu (Dünden Bugüne Irak), Elazığ, Turkey, 27 - 29 May 2004, vol.2, pp.393-405

Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu'nun Osmanlı Devleti'ne Katılması

I. Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 20 - 22 May 2004, pp.575-589

Şah İsmail'in Dulkadiroğulları Devleti Üzerine Yaptığı Orta Anadolu Seferi (1507) ve Sonuçları

I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 6 - 08 May 2004, vol.1, pp.409-419

Milli Mücadele'de Gizik Duran ve Faaliyetleri

IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 10 - 11 April 2003, pp.361-377

Books & Book Chapters

Türk Eğitim Tarihi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2021

Türk Dünyası ve Türk Birliği

in: Prof. Dr. Ali Aktan Armağanı, Özen Tok, Muhittin Kapanşahin, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.531-543, 2019

19. yüzyılda Osmanlı idaresinde Musul vilayeti

in: Tarihi Süreçte Musul ve Musul Sorunu, Tolga AKAY, Süleyman Tekir, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.169-182, 2018

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Devrinde Yaşanan Siyasi Gelişmeler (1718-1730)

in: Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehir, İlyas Gökhan, Hüseyin Saraç, A. Gökçe Özcan, Editor, Kömen Yayınları, Konya, pp.746-759, 2018

Kanunî Sultan Süleyman Devri Osmanlı Devleti’nin Karadeniz ve Rusya Siyaseti

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti (12), Mehmet ŞEKER, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.367-377, 2018

Kanuni Sultan Süleyman Devri Osmanlı Devleti’nin İran-Safevî Siyaseti (1520- 1566)

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti (12), Mehmet ŞEKER, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.347-366, 2018

Kanunî Sultan Süleyman Devri Osmanlı Devleti’nin Karadeniz ve Rusya Siyaseti

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti (12), Mehmet ŞEKER, Editor, Siyer yayınları, İstanbul, pp.367-377, 2018

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Devrinde Yaşanan Siyasi Gelişmeler (1718-1730)

in: Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehir, İlyas Gökhan, Hüseyin Saraç, A. Gökçe Özcan, Editor, Kömen Yayınları, Konya, pp.746-759, 2018

pazarören köy enstitüsü

in: Pınarbaşı’nın tarihi siyaseti sosyal hayatı tarihi eserleri, ekonomisi, edebiyatı dünü bugünü yarını, Prof. Dr. Mustafa Keskin, Editor, İvme matbaa reklam, Kayseri, pp.367-371, 2018

Kanuni Sultan Süleyman Devri Osmanlı Devleti’nin İran-Safevî Siyaseti (1520- 1566)

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti (12), Mehmet ŞEKER, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.347-366, 2018

Kazan-Tataristan Notları

Emin Matbaacılık, Kayseri, 2015

Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi ve Sonrası Gelişmeler (1514-1517)

in: Prof. Dr. Abdülkadir YUVALI Armağanı, Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. Şakir Batmaz, Yrd. Doç. Dr. Erhan Yoska, Editor, Kardeşler Ofset, Kayseri, pp.1135-1168, 2015

Yavuz Sultan Selim’xxin Çaldıran Seferi ve Sonrası Gelişmeler (1514-1517)

in: Abdulkadir Yuvalı Armağanı, Mustafa Öztürk, Şakir Batmaz ve Erhan Yoska, Editor, Kardeşler Ofset, pp.1135-1168, 2015

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Amerikan Misyonerlerinin Ermeni Okullarına Yönelik Faaliyetleri

in: Tarih Boyunca Türk Ermeni İlişkileri, Hasan Celal Güzel, Editor, Yeni Türkiye Dergisi, Ankara, pp.1433-1443, 2014

Kars-Ardahan ve Çıldır Havalisi'nin 16. Yüzyıl'da Osmanlı Devleti'ne Katılması

in: Prof. Dr. Mustafa Keskin Armağanı Türk Tarih ve Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. Remzi KILIÇ, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.703-782, 2014

Kars-Ardahan ve Çıldır Havalisi'nin 16. Yüzyıl'da Osmanlı Devleti'ne Katılması

in: Prof Dr Mustafa Keskin Armağanı Türk Tarih ve Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. Remzi KILIÇ, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, pp.703-782, 2014

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Amerikan Misyonerlerinin Ermeni Okullarına Yönelik Faaliyetler

in: Tarih Boyunca Türk Ermeni İlişkileri, Hasan Celal Güzel, Editor, Yeni Türkiye Dergisi, pp.1433-1443, 2014

Osmanlı Devleti'nin İran Politikası (16. ve 17. Yüzyıllar)

in: Türk Dış Politikası Osmanlı Dönemi, Mustafa Bıyıklı, Editor, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, pp.75-116, 2008

Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Meseleleri

in: Farklı Yönleriyle Küreselleşme, Mustafa Talas-S.Salih Bildirici, Editor, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, pp.135-156, 2008

Kanuni Devri Osmanlı-İran Münasebetleri (1520-1566)

Iq Kültür Ve Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2006

İnönü Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Malatya, 1995

Episodes in the Encyclopedia

Kayseri Ansiklopedisi

Ülke Yayın Ve Haber, pp.260-263, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Ülke Yayın Ve Haber, pp.406-409, 2017

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.351-352, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyei Yayınları, pp.169-173, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyei Yayınları, pp., 2009

Metrics

Publication

108

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

50
UN Sustainable Development Goals